Seks landmænd hædres for flotte resultater med afgræsning

ØkologiRådgivning Danmark har netop kåret topscorerne indenfor græsoptagelse, græsudbytte og restbeløb.

Seks landmænd blev tirsdag og onsdag hædret, da ØkologiRådgivning Danmark sluttede sæsonen for konceptet Eliteafgræsning med en særlig græskavalkade ved Bjerringbro og Varde.

41 besætninger har i år deltaget i det særlige rådgivningsforløb, hvor man stiller skarpt på at få mest mulig ud af afgræsningen. I den forbindelse valgte rådgiverne at hædre følgende seks besætninger.

  • Hans Christian Christiansen, Kolding, blev hædret for det højeste græsoptag på tværs af alle deltagende besætninger herunder også besætninger med færre end 300 køer. Han har en besætning med knap 100 køer, som hver især har hentet 2.096 kg tørstof græs ved afgræsning. Der er opnået et udbytte på 5.565 kg ts pr. hektar på en blanding af omdriftsarealer og vedvarende græsarealer. Der var 0,5 hektar græs til rådighed pr. ko og i en periode har køerne ikke fået supplerende foder på stald. Ydelsen er 8.900 kg EKM og restbeløbet er opgjort til 71,71 kroner pr. ko pr. dag.
  • Det næsthøjeste græsoptag og samtidig det højeste græsoptag blandt besætninger med AMS blev registreret hos Thomas Hjort, Nr. Nebel. De cirka 115 malkende køer har i løbet af sæsonen hentet 2.049 kg tørstof i friskt græs. Restbeløbet er opgjort til 74,11 kroner pr. ko pr. foderdag. Ydelsen er 10.782 kg EKM pr. ko og i græsmarkerne er der samlet med slæt og afgræsning hentet 7.528 kg ts pr. hektar. Der praktiseres foldskifte med mange folde.
  • Det højeste udbytte pr. hektar blev opnået hos Niels Erik Nilsson og Thomas Malmkjær ved Herning. Her er ved slæt og afgræsning hentet 8.195 kg ts pr. hektar. Køerne har i snit hentet 1.106 kg ts. græs pr. ko og restbeløbet er opgjort til 68,41 kroner pr. ko pr. dag. Thomas Malmkjær fortalte om resultatet, at der praktiseres stribeafgræsning i mange folde. Der bruges meget tid på at besigtige og vurdere græsmarkerne. Der pudses ikke af, men arealer tages fra til slæt efter behov. Græsmarkerne får lov at hvile i 14 til 21 dage mellem hver afgræsning.
  • Blandt de største besætninger, som her defineres ved flere end 300 køer, blev det højeste græsoptag registreret hos Sønderhøjgaard ved Varde. Bedriften ejes af Kjartan Poulsen og Preben Lauridsen. De 435 køer har hentet 1.355 kg ts i friskt græs og ydet 9.100 kg EKM pr. ko. Restbeløbet er opgjort til 64,21 kroner pr. ko pr. dag. Der var 0,4 hektar græs til rådighed pr. ko og ved slæt og afgræsning er der hentet 4.881 kg ts pr. hektar.
  • Jerseybesætninger har sin egen kategori og her topper Jellemien og Willem Blauuw, Nr. Snede, med 1.042 kg ts græs pr. ko. De 136 jerseykøer producerer 9.400 kg EKM pr. ko. Restbeløbet er opgjort til 74,55 kroner pr. ko pr. foderdag. Der er hentet 5.357 kg ts pr. hektar via afgræsning, slæt og høst af friskt græs til udfodring på foderbordet. Der var 0,23 hektar græs til rådighed pr. ko.
  • Det højeste restbeløb blev opnået hos Jørgen Sønderby, Bjerringbro, som driver to besætninger, hvor der kun fodres med friskt græs samt lidt grønpiller og frasorterede gulerødder. Mælken leveres til Thises koncept Græsmælk, hvor der gives et tillæg til mælkeprisen. Der er opnået et restbeløb på 84 kroner pr. ko pr. foderdag.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.