Undgå ferieuheld med antibiotika - genopfrisk de gode rutiner på tavlemødet
Sådan undgår du problemer punkt for punkt.

Travlhed i marken og ferieforvirring øger risikoen for uheld med antibiotika. Derfor er det en god idé at repetere de gode rutiner på et tavle- eller medarbejdermøde.

 

Landbrugsinfo har lavet en oversigt over de vigtigste gode antibiotikarutiner

 

BEsætninger med malkeanlæg

 • Mærk køerne før behandling
 • Mærk behandlede køer med røde ankelbånd på begge ben - også goldkøer.
 • Gør det synligt for alle, at koen ikke må malkes med – skriv det fx på tavle i malkestalden.
 • Kontroller ALTID koens nummer før behandling – mange uheld skyldes forveksling.
 • Orienter personale – også vikarer – om framalkningsprocedurer.
 • Hav det rigtige framalkningsudstyr: Separat spand med separat malkesæt og pulsator.
 • Skyl malkesæt, mælkeslanger og andet udstyr, der har kontakt med mælken, i lunkent vand (38-42 ⁰C) inden fortsat brug.
 • Kontroller altid tilbageholdelsestiden, før koen malkes med i tanken
 • Hav en detaljeret arbejdsbeskrivelse af hvordan behandlede dyr skal håndteres - lige fra beslutning om, at koen skal behandles, og til tilbageholdelsestiden er udløbet.
 • Fravig aldrig disse procedurer – mange uheld skyldes, at aftalte procedurer ikke er fulgt
 • Kontakt en mælkekvalitetsrådgiver, hvis du har spørgsmål om sikker malkning eller ønsker hjælp til at beskrive framalkningsprocedurerne i din besætning.

 

Gode antibiotikarutiner i besætninger med malkerobotter (AMS)

 • Mærk køer – også goldkøer – med halebånd.
 • Indtast framalkning, så snart det besluttes, at en ko skal undersøges
 • Indtast korrekt tilbageholdelsestid – øg tilbageholdelsestiden, hvis det viser sig, at koen har nedsat ydelse.
 • Undersøg altid mælken, før den tages med i tanken igen.

 

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.