Tre vigtige ting sikrer søernes ædelyst i varmen

Det kan være et stort problem at opretholde søernes ædelyst i sommermånederne. Tysk forskergruppe har undersøgt konsekvenserne af varmepåvirkningen for diegivende søer, og hvordan det kan undgås.

Tilstrækkelig og god vandforsyning, forebyggelse af farefeber og en god ventilation.

Det er tre vigtige tiltag for at sikre søernes ædelyst i sommermånederne, konkluderer en tysk forskergruppe på basis af et studie omfattende 900 søer, der blev overvåget fra første til 26. diegivende dag. Det skriver det tyske medie agrarheute.

I tilfælde af en manglende ædelyst i diegivningsperioden taber søerne vægt. Dette medfører forringelse af fremtidige kuldstørrelser, samt en lavere fødselsvægt for pattegrisene i kuldet.

I det nye studie fra Gissen Universitet har forskerne undersøgt, hvordan varmen påvirker søerne og deres smågrise, samt hvordan man kan forhindre varmestress blandt diegivende søer.

Forsøgets omfang: 900 søer

Projektet undersøgte 900 søer i perioden fra første til 26. diegivende dag.

Forskergruppen registrerede her den enkeltes daglige indtag af foder. Fodret bestod af en Spotmix-blanding og blev udfodret via ventiler tre gange dagligt gennem perioden. I forsøget benyttede man sig af racerne Landrace og Edelswein, samt krydsninger heraf. 

Følgende data blev registreret:

  • Antal smågrise pr. kuld 
  • Antallet af opvoksede smågrise pr. kuld
  • Tabet af smågrise efter kuldudligning
  • Smågrisenes gennemsnitlige fravænningsvægt 
  • Den gennemsnitlige udendørstemperatur i diegivende periode. Her delte man udendørstemperaturen op i tre kategorier: under 6,3 °C, 6,3-14 °C og over 14°C

Forskerne vejede søerne hver tredje dag i dieperioden og kunne derfra udregne ændringen i vægten i forhold til søernes foderoptagelse.

Varmen mindsker ædelyst

I den undersøgte periode så man, at de 900 søer i gennemsnit åd 5,7 kg foder pr. dag. Den enkeltes daglige foderindtag svingede mellem 2,4-8,4 kg foder. 

Man så at søernes appetit var størst, når udendørstemperaturen var op til 6,3 °C med et gennemsnitlig foderindtag på 6,03 kg pr. dag. Ved en udendørstemperaturer over 14 °C observerede man et markant fald i ædelysten. Her var det gennemsnitlige daglige foderindtag 5,35 kg.

Den høje udendørstemperatur påvirkede tydeligt søerne i deres tredje diegivende uge. De spiste betydelig mindre end søer, der havde tredje diegivende uge i vinterperioden.

Søerne har svære ved at afgive varme, når opgivelsernes temperatur er høj. Øget foderindtagelse vil medføre øget varmeoptagelse hos søerne. Derfor mindsker søerne foderindtagelse ved varmt vejr, netop for at undgå overophedning.  

Temperaturens rolle på vægt

Søerne tabte sig i gennemsnit 7,4 kg i perioden.

Der blev dog observeret store forskelle for den enkeltes ændring i vægt. I den ene ende af skalaen observerede man søer med vægttab på op til 62 kg. I den anden ende af skalaen så man en stigning i vægt på op til 46 kg. 

Diegivende søer i perioder med temperatur under 6,3 °C havde det mindste tab i vægt med et gennemsnits vægttab på 3,3 kg. Diegivende søer i perioder med temperaturer mellem 6,3-14 °C havde et gennemsnit fald i vægt på 6,8 kg, mens dette tal var 13,5 kg for søerne i perioder med temperaturer over 14 °C.

Påvirkning for smågrise 

Et fald i vægt hos soen vil medføre, at fedtdepoterne omdannes til energi, som kan bruges til at opretholde mælkeudbyttet. Denne ressource er dog knap og på et tidspunkt må man formode at soen ikke længere kan opretholde samme eller stigende mælkeudbytte ved vægttab.

Selvom det er meget svært at måle soens mælkeudbytte, så kan man ud fra undersøgelsen se, at smågrises fravænningsvægt i perioder med høje temperaturer var lavest med et gennemsnit på 7,06 kg.

Man fik dog nogen meget interessante resultater for overlevelsesraten for smågrise efter kuldudligning. Dette viste nemlig at pattegrisene havde de klart bedste betingelser for at overleve, når temperaturerne var høje. Her var dødeligheden på 8,3 procent, mens den i koldt vejr var 11,1 procent. 

Sikring af ædelyst 

Uanset temperatur er det vigtigt at opretholde søernes ædelyst gennem den diegivende periode for at mindske de negative konsekvenser, der er beskrevet ovenfor.

Det er først og fremmest essentielt at sikre vandsystemets og ventilernes stand. En so i tredje diegivende uge kan drikke over 50 liter vand dagligt. 

Sundhed blandt søerne er ligeledes vigtig for søernes ædelyst. Her spiller forebyggelse af i sær farefeber, også kaldet MMA en stor rolle. 

Forskerne fastslår desuden vigtigheden af god ventilation i staldene. I en farestald med 250 kg tunge diende søer bør man have en luftydelse mellem 240-360 kubikmeter i timen.

I sommermånederne er det i særdeleshed vigtig at køle luften, som ventileres ind i stalden. Dette kan gøres ved at nedkøle luften såvel som søerne ved brug af overbrusningsanlæg. På den måde kan søerne bedre frigive kropsvarmen til omgivelserne. Luftfugtigheden må dog ikke blive for høj, da dette kan skabe kredsløbsproblemer for søerne.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle