Smågrise vokser hurtigere på hestebønner

Højere tilvækst og bedre foderudnyttelse med hestebønner af sorterne Espresso og Fuego.

Smågrise klarer sig fint på foder med hestebønner i forhold til en sojabaseret blanding.

Det viser et forsøg, VSP har foretaget med 2.044 grise i vægtintervallet 9–30 kg. Grisene, der fik foder med 25 procent hestebønner af de tanninrige sorter Fuego og Espresso, forbedrede produktionsværdien med otte procentpoint i forhold til en sojabaseret blanding og med fem procentpoint i forhold til en foderblanding med den tanninfrie sort, Columbo. Fodring med hestebønner af sorten Espresso reducerede endvidere forekomsten af diarré statistisk sikkert.

Grisene, der fik Fuego eller Espresso, havde en daglig tilvækst på henholdsvis 630 og 627 g mod 595 g i kontrolgruppen i intervallet 9–30 kg.

Foderudnyttelsen var også signifikant bedre for grisene, der fik hestebønner, i intervallet 9–16 kg, henholdsvis 1,54, 1,55 og 1,53 FEsv pr. kg tilvækst for sorterne Colombo, Fuego og Espresso i forhold til 1,59 FEsv pr. kg tilvækst på den sojabaserede blanding.

Færre behandlinger

Der var signifikant færre behandlingsdage for diarré for de grise, der havde fået Espresso-hestebønner sammenlignet med gruppen, der hovedsagligt havde fået sojaskrå, nemlig 1,49 dag pr. gris mod 2,74 dag pr. gris.

Derimod var der ingen sikker forskel i antal behandlingsdage mellem de to andre sorter og kontrolgruppen, men dog en tendens til færre behandlingsdage hos grisene, der fik Fuego hestebønner.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle