Stenrev er 220 mio. kr. billigere end andre virkemidler

Regneeksempel fra Nordjylland viser, at stenrev er meget billigere end andre virkemidler.

Det koster kun en tiendedel at reducere kvælstofudledningen med stenrev i forhold til andre traditionelle virkemidler på land.

Det viser nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer, der har taget udgangspunkt i limfjordsområdet. Her koster det ifølge L&F's beregninger 13 kr. pr. kg N at reducere udledningen med stenrev, mens et gennemsnitligt og konservativt skøn på traditionelle virkemidler som efterafgrøder er på 133 kr. pr. kg N.

»Hvis man ikke bruger stenrev, hvor de kan bruges, koster det flere penge end nødvendigt. I mit konkrete regneeksempel fra limfjordsområdet er der en forskel på 220 mio. kr. med og uden stenrev,« siger miljøøkonom Anne Ohm, L&F.

I limfjordsområdet kræver vandplanerne, at kvælstofudledningen skal reduceres med 3.770 ton N frem mod 2027, og det er ifølge DHI muligt at bygge to stenrev på den optimale størrelse af to kvadratkilometer. De vil tilsammen modsvare en reduktion på 1.800 ton N.

Stor fordel

»Desuden er stenrev en investering nu og her, mens de andre virkemidler vil være udgifter år efter år. Og selv hvis stenrevet bliver dobbelt så dyrt som antaget, er det stadig en stor samfundsøkonomisk fordel,« siger hun.

Danske naturlige stenrev udgør i dag kun fem kvadratkilometer i de indre farvande, hvor der før var 40. Det skyldes stenfiskeri til for eksempel kystsikring og havnemoler.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle