Får gode råd fra hele branchen - britisk svinefarmer reducerer omkostninger med 31 øre pr. kg
Den engelske slagtesvineproducent David Goodier blev udvalgt som vært for et brancheprojekt, og det har givet pote.

Den britiske slagtesvineproducent David Goodier fra Lancashire i det vestlige England har reduceret sine omkostninger for produktion af slagtesvin med 3,8 pence pr. kg, svarende til 31 danske øre pr. kg.

Det er sket ved blandt andet at forbedre søernes produktivitet og sænke dødeligheden, skriver netavisen Farmers Weekly.

David Goodier blev i 2016 udvalgt til at være værtsbedrift for brancheforeningen AHDB Porks projekt om strategi på svinebedrifter. Han har fået gode råd og tips af kolleger og rådgivere på fire åbne møder, og det er altså noget der har givet pote på bedriften med 230 søer.

Smågrisedødelighed reduceret til 10 procent

Resultaterne er kort opsummeret følgende:

  • Dødelighed før fravænning er reduceret fra 15 til 10 procent på seks måneder. Det har reduceret omkostningerne med 2,1 pence pr. kg (ca. 17 øre pr. kg)
  • Kuld pr. år pr. so er øget fra 2,22 til 2,26. Det har reduceret omkostningerne med 0,7 pence pr. kg (ca. 6 øre pr. kg).
  • Antal levendefødte pr. kuld er øget fra 12,87 til 13,2. Det har reduceret omkostningerne med 1 pence pr. kg (ca. 8 øre pr. kg)
  • Antal fravænnede grise pr. so pr. år er øget fra 24,57 til 26,79
  • I alt er omkostningerne reduceret med 3,8 pence pr. kg (31 øre pr. kg)

Seks tiltag i stalden

For at opnå resultaterne er følgende tiltag sat i søen:

1. Fodring af søer. Rådgiverne har justeret foderkurven på forskellige tidspunkter af en produktionscyklus.

2. Større præcision i vejning af tildelt foder plus hyppigere kalibrering af foderspanden, så der tildeles korrekte mængder.

3. Søernes tilstand følges nøje med vejning før faring og efter fravænning. Der måles også rygspæk.

Årets soholder: Sådan sparede han en halv million kronerSvin Onsdag 21. november 2018 · 13:45

4. Mere præcis måling af brunst, så antal løbninger pr. so er sat ned fra tre til to.

5. Første insemination trækkes lidt længere, så der bliver optimal dækning omkring soens ægløsning.

6. Mælkekopper til smågrisene er opstillet i en del af farestierne i efteråret, og det ser ud til at have øget vægten af både kuldet og hver enkelt gris.

David Goodier har også bygget ny slagtesvinestald, der blev taget i brug i maj 2017. Det er nu planen at veje hver enkelt gris gennem et livsforløb, så ejeren kan få detaljeret viden om hvordan grisene klarer sig, og efterfølgende tilpasse produktionen.

Den nye stald er tilpasset de hårde lokale klima med stærk vestenvind, og derfor er ventilationsanlæggets luftindtag placeret i bygningens modsatte side for at opimere luftcirkulationen. 

David Goodiers prioritet er nu at få yderligere forbedret søernes produktivitet med større kuld og flere grise i soens levetid.

 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle