Driftsleder: Jeg er skiftet fra økologisk til konventionel grisebedrift - det er jeg glad for

Blog fra grisebedriften: Carsten Sandfær, blogger på Gris online, er tilbage i konventionel griseproduktion efter et år med job hos en økologisk producent. Der er flere grunde til, at han er glad for skiftet.

Af Carsten Sandfær, driftsleder - fortalt til Stig Bundgaard

1. januar 2023 skiftede jeg job - og det er jeg glad for, kan jeg sige her efter en måned med det nye arbejde. 

I kalenderåret 2022 arbejdede jeg som driftsleder for den nyomlagte økologiske full-line produktion Skovvang Økologi, som det er fremgået af min blog her på siden. 

Fra nytår er jeg kommet indendørs igen. Jeg har nu job for en konventionelt bedrift med griseejendomme ved Vinderup.

Den ene af ejendommene, Bundgaard, har 450 søer og en årlig produktion af 16.000 syv-kilos grise.

GLAD FOR JOBSKIFTE

Når jeg skal være helt ærlig, er jeg glad for jobskiftet. 

For det første har jeg nu kortere transporttid og dermed mere tid sammen med vores tre børn.

Det betyder selvfølgelig også meget, at jeg er vant til indendørs produktion fra de 25 år, jeg har arbejdet med grise. Kun i eet år - på Skovvang Økologi - har jeg arbejdet i en frilandsproduktion. 

Jeg må også erkende, at jeg er lidt af en frossenpind. Set i bakspejlet med en lang periode i januar med rigtig meget regn er jeg ærlig talt glad for igen at arbejde indendørs. Når det er sagt, kan det godt være, at jeg alligevel bliver misundelig på frilandsproducenter, når det bliver sommer.

En sidste fordel ved indendørs produktion er, at det er lettere at styre, når der er faste mure og inventar omkring dig. I frilandsproduktion er det ikke sikkert, at soen lige vil ind i hytten, og du bruger nogle gange lang tid på opgaverne.

Min nye arbejdsplads er en bedrift, der består af to ejendomme, som udgør en full-line produktion: Soejendommen Bundgaard med produktion af syv kilos grise og ejendommen Bederholm med opfedning af syv kilos grise til slagt. Størstedelen af min arbejdstid bliver lagt på Bederholm. 

Hver so havde i gennemsnit 18,4 levendefødte pr. kuld i 3. kvartal 2022.

BUNDGAARD MED 450 SØER

Bundgaard har en besætning på 450 søer og en årlig produktion af 16.000 stk. syv kilos grise. 

For 3. kvartal 2022 lyder nøgletallene på 18,4 levendefødte pr. kuld, 16 egenfravænnede grise pr. kuld og en pattegrisedødelighed i farestalden på 12,5 procent. 

Soanlægget består af drægtighedsstald med T-stier, løbe- og kontrolstald samt en traditionel farestald, og alle stalde ligger samlet. Anlægget er bygget i 1987 og renoveret løbende. På ejendommen er et planlager til opbevaring af korn.

Soanlægget på Bundgaard består af drægtighedsstald med T-stier, løbe- og kontrolstald samt en traditionel farestald.

BEDERHOLM MED SLAGTEGRISE TILKØBT PR. 1. JANUAR

Bederholm med opfedning af syv kilos grise til slagt er tilkøbt pr. 1. januar 2023. Her aftages 9.000 stk. syv kilos grise fra Bundgaard til opfedning. De resterende 7.000 smågrise sælges til den tidligere ejer af Bederholm.

Bederholm er en tidligere soejendom, som i 2012 blev bygget om til at modtage syv kilos grise. Anlægget har fem klimastalde, og slagtegrisene går i storstier i den tidligere drægtighedsstald og løbestald. 

Fra nytår overtog vi en besætning i fuld produktion på Bederholm. Allerede 3. januar fik vi besøg af kontrollører fra Danish for at få en godkendelse, så den nye ejer kan få lov til at sælge grise. Det gik ganske fint, blot skulle vi opfriske lidt på legetøj til grisene, og i en stald var der krav om lidt større andel fast bund.  

På Bederholm har vi fem klimastalde.

200 GRISE TIL SLAGT PR. UGE

Her i januar har vi hver uge sendt ca. 200 grise til slagt.

Det har været en stor udfordring at komme ind i en ny besætning og skulle udvælge grise til slagt. Samtidig skal vi forsøge at være strategiske og melde flere til grise slagt inden for fristen tirsdag kl. 13 for at få en extra buffer, hvis vi tror på at noteringen falder for næste uge. 

Vi har været oppe på at melde 240 grise til slagteriet i en uge.

Det er noget af et nørderi. Jeg prøver også at finde de frontløber-grise, som vokser hurtigt, og ikke må vente en uge mere med levering, så vi risikerer fradrag, som kan være op til 2,50 kr. pr. kg. Der er altid nogle stykker, der snyder dig, og så er det godt med en buffer for tilmeldte grise.

Vi abonnerer på rådgivning en gang i kvartalet fra Danish Crown. Rådgiveren kommer i morgen (1. februar, red.), hvor et af emnerne netop er optimering af afregningen. Altså at undgå fradrag for overvægt og at få tillæg for kødprocent. Rådgivningen koster 50 øre pr. gris. Det synes jeg er ret billigt.

Måske kan vi hente noget tillæg på kødprocenten. Vi har efter overtagelsen skruet op for slagtegrisenes slutfoderkurve fra 2,8 FE pr. dag til 3,1 FE. I forsøg har Seges været oppe på 3,8 FE pr. dag uden det bliver dyrere på foder. 

Vi vil måske også prøve at justere på tykkelsen af foderet og formalingsgraden, så grisene kan æde mere og også optage mere af foderet. Samtidig skal vi undgå blandt andet mavesår, som vi heldigvis pt. er foruden. Det kan være en meget fin balance at ramme.

I januar har vi leveret ca. 200 grise om ugen til slagteriet.  

PRRS I SLAGTEGRISESTALDEN

For Bederholm har vi i øjeblikket tre prioriterede opgaver, nemlig at blive PRRS-fri, at optimere fodringen i klimastalden samt at ombygge en gammel farestald til klimastald.   .

Status lige nu er, at Bundgaard er PRRS-fri. På Bederholm viser blodprøverne, at klimastalden er PRRS-fri, mens der er konstateret virus i slagtegrisestalden. Det virker underligt, at PRRS-virus kun er hos slagtegrisene og ikke klimagrisene, men sådan er det. 

Konsekvensen af den aktuelle PRRS-status er, at min arbejdsdag altid begynder i drægtigheds- og løbestald på Bundgaard. Når jeg er færdig her, kører jeg til Bederholm og bliver der resten af arbejdsdagen. Vores medarbejder på Bundgaard må så klare eventuelle alarmer og andre udfordringer alene.

For PRRS har vi i første omgang valgt at gå uden om sanering eller vaccination. Vores plan er, at vi vil forsøge at skubbe PRRS ud af slagtegrisestalden ved kun at gå ind i stalden udefra, hvor vi hidtil er gået ind via en direkte dør fra klimastalden.

En anden udfordring er håndteringen af foder til klimastalden. I dag transporterer vi det færdige foder med traktor og vogn 20 meter over en grusvej til fodersiloen. Planen er, at transporten skal ske automatisk med et kædetræk, som er ført enten over eller under grusvejen. 

Det er planen, at vi på sigt gerne vil levere de 7.000 smågrise, vi sælger fra Bundgaard, som 30 kilos grise. Derfor er det planen at ombygge den gamle farestald på Bederholm til klimastald. Gevinsten er, at det giver Bundgaard/Bederholm et øget dækningsbidrag, og samtidig får vores aftager en lettere arbejdsdag, som han ønsker. 

Faktaboks

Carsten Sandfær

  • 43 år, uddannet som driftsleder fra Hammerum Landbrugsskole
  • Driftsleder på bedriften Bundgaard/Bederholm ved Vinderup, ejet af Jonas Flye, siden 1. januar 2023
  • Bedriften består af to ejendomme, der ligger to kilometer fra hinanden.
  • Ejer og to ansatte. Medarbejderstaben udvides snart til tre.  
  • Bundgaard har 450 søer og producerer årligt 16.000 stk. syv kilos smågrise. På Bederholm fedes 9.000 af smågrisene op til slagt. De sidste 7.000 smågrise sælges til tidligere ejer af Bederholm.
  • Hjemmeblandet foder i begge besætninger
  • 100 hektar med produktion af korn til grisene

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle