Mere svineri med fast gulv
I den sidste del af vækstperioden for slagtesvin giver større mængder halm søle på det faste gulv, viser undersøgelse, som Seges har foretaget.

Fast gulv og halmmængder på 100 og 200 gram halm pr. gris pr. dag er en dårlig kombination og giver søle på det faste gulv i lejet sidst i væstperioden for slagtesvin.

Det er en af konklusionerne i en undersøgelse, som Seges står bag.

Undersøgelsen er gennemført på Forsøgsstation Grønhøj i seks sektioner. I de fire sektioner var stierne indrettet med fast gulv i lejet, og der blev tildelt 20, 50, 100 og 200 gram halm pr. gris pr. dag. I de sidste to sektioner var stierne indrettet med drænet gulv i lejet, og her skete tildeling af 20 og 50 gram halm pr. gris pr. dag.

Undersøgelsen viste, at de varierende halmmængder ikke påvirkede omfanget af svineriet i lejet, når hele vækstperioden blev vurderet samlet - hverken ved små mængder halm (20 og 50 gram) på fast og drænet gulv eller 20-200 gram på fast gulv.

Men gulvtypen havde indflydelse på omfanget af svineri i lejet.

»I stier med fast gulv var 30 procent af lejet i gennemsnit tilsvinet, mens det kun var tre procent af lejet i stier med drænet gulv i lejet. Omfanget af svineri på det faste gulv var således et stort problem i besætningen,« skriver forfatterne Lisbeth Ulrich Hansen, Kristoffer Jonassen og Henriette Viuf Steinmetz, Seges.

Fast gulv i lejet voldte også problemer med svineri i aktivitetsarealet.

»Når der var fast gulv i lejet, var der mere svineri i aktivitetsarealet (fire procent) sammenlignet med drænet gulv i lejet (en procent). De tildelte halmmængder havde ikke effekt på det gennemsnitlige svineri i aktivietsarealet. Der blev dog registreret søle i aktivitetsarealet sidst i grisenes vækstperiode ved tildeling af 200 gram halm/gris/dag,« skriver forfatterne i en meddelelse.

Problemer med tilkitning af spaltegulvet

Ved tildeling af 20 og 50 gram halm i lejet blev der ikke registreret effekt på tilkitning af spaltegulvet i aktivitetsarealet, men når der var fast gulv i lejet, steg omfanget af tilkitning med stigende halmmængde. Ved tildeling af 100 og 200 gram halm var der store problemer med tilkitning af spaltegulvet.

Undersøgelsen påviste også, at der var forskel på, hvor beskidte grisene var, afhængigt af, om de var i stier med drænet gulv eller fast gulv.

»I stier med drænet gulv og tildeling af 50 g halm/gris/dag var i gennemsnit ca. 55 pct. af grisene rene. I stier med fast gulv var det kun en tredjedel af grisene, der var rene ved tildeling af stigende halmmængder. Det må således konkluderes, at grisene generelt var meget beskidte, når de var opstaldet i stier med fast gulv,« lød konklusionen.

Faktaboks

Halm

  • Seges står bag undersøgelsen, som har set nærmere på halm og svineri i stien.
  • Undersøgelsen er udført på Forsøgsstation Grønhøj.
  • Hele meddelelsen (nr. 1091) kan ses på vsp.lf.dk. 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle