4 gode råd til at slippe af med prrs

Amerikansk dyrlæger opsummerer sine mangeårige erfaringer med at udrydde prrs i sobesætninger

Eliminering af prrs i sobesætninger er en opgave med ofte svingende succesrate. 

Den amerikanske dyrlæge Brad Leuwerke, Minnesota, USA, fortæller til netavisen The Pig Site, at der ikke er en besætning, der ligner den næste, når det kommer til at udrydde prrs. 

Brav Leuwerke har gennem flere år arbejdet med udrydningsstrategier, og han har erkendt at der er nogle faktorer, der kan påvirke om man får styr på prrs i sin besætning. 

"Vi har kigget på en håndfuld faktorer, som vi mener kan have en effekt på om prrs vil blive genintroduceret i besætningen.

Vi har fundet frem til, at forhold så som hvilken årstid udbruddet opstår, hvilken type af virus der er tale om, og besætningens tidligere prrs-status kan påvirke, hvor længe det tager at eliminere virus fra besætningen," siger han.

I størstedelen af tilfældene er det dog ikke muligt at ændre på eller styre disse faktorer.

Brad Leuwerke har i stedet for fundet frem til fire forhold, besætningsejeren bør sørge for er opfyldt for at opnå en succesfuld udryddelse af prrs-virus. 

1. Undgå at introducere nye dyr for tidligt 

Besætningsejere bliver nødt til at være tålmodige med introducere nye dyr i besætningen for at erstatte eventuelle døde dyr. 

Hvis nye dyr introduceres for tidligt i besætningen, vil de blive inficeret og selve eliminerings-processen vil komme til at tage længere tid. 

Brad Leuwerke siger til The Pig Site, at han mener at besætningsejere i stedet bør indkøbe ekstra dyr i starten af eliminerings-processen. Dette vil hjælpe mod fristelsen for at åbne besætningen op, før virus er udryddet. 

Desuden mener han, at producenten ved at reducere udsætningerne allerede fra start, også kan opnå produktionsmål uden at skulle åbne besætningen. 

2.  Start dag nul med at hele besætningen smittes 

Brad Leuwerke anbefaler, at hele besætningen smitttes samtidig for at opnå den hurtigste eliminering af prrs. 

Direkte smitte af hele flokken er at foretrække fremfor at lade virussen bevæge sig naturligt igennem besætningen. 

Dette gør sig især gældende for de nye mere virulente typer af prrs, da de ifølge The Pig Site, har en længere periode, hvor dyrene udskiller virus efter smitte. 

3. Proritér Farestaldens biosikkerhed 

Når en sobesætning er ved at være ved slutpunktet for eliminering af prrs, er farestalden typisk det sidste sted, virus kan findes. 

"De sidste dyr, der bærer og udskiller virus, vil gøre det gennem pattegrisene, der enten bliver født som bærere af virus eller som inficerede," forklarer Brad Leuwerke. 

Han mener, at biosikkerheden i farestalden afgør længden af processen og i sidste ende også om eliminering af prrs bliver en succes eller ej. 

Han pointerer, at det er vigtigt at producenten ikke udskyder fravænning for at opnå yderligere vækst i denne periode. Dette vil kun forlænge perioden for eliminering af prrs.  

Brad Leuwerke mener desuden, at rengøring af farestald og de forskellige gangafsnit bør have høj prioritet. 

Alle farestalde bør tømmes helt ud efter faring, så disse effektivt kan rengøres og tørre ud før der sættes nye dyr ind. Desuden bør alle gangafsnit rengøres, efter der er blevet flyttet dyr. 

4. Vær sikker når besætningen erklæres for prrs-fri 

Ved hjælp af nyere overvågningsværktøjer er det muligt at teste flere dyr, hvilket giver en større sikkerhed for at erklære en besætning for negativ for prrs.  

Et af disse værktøjer er at teste kropsvæsker fra mange dyr i besætningen. 

Brad Leuwerke siger til The Pig Site, at man tidligere har nøjedes med at teste blodprøver fra 30 pattegrise hver måned, og hvis vi så havde negativtest i tre på hinanden følgende måneder, blev besætningen erklæret negativ. 

"Vi har højst sandsynligt overset virus ved denne fremgangsmåde," vurderer han.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle