Containerstald til smågrise dribler uden om flaskehalsen - her er fordele og ulemper
Hvis man opstiller to containere a 12 x 2,5 meter med fire rum kan man indsætte de mindste grise og give dem en god start med en god tilvækst og en lav dødelighed.

Af Kristian Nielsen, afdelingschef, LMO Svin

Den årlige avlsfremgang i soholdene i Danmark er på ca. 0,7 fravænnede pr. årsso, og dermed er især smågrisestaldene under pres. I en besætning på 1000 årssøer giver den årlige fremgang altså 700 grise mere til salg om året, dette svarer til 13 grise pr uge.

Der er derfor løbende behov for at tage stilling til, hvordan der skabes plads til grisene.

Man kan jo holde antal fravænnede grise konstant ved løbende at sænke antallet af søer - ellers må man bygge mere plads til grisene.

Kapacitet og Pris på en containerstald

Mange har valgt at løse problemet - midlertidigt - ved at opstille smågrisecontainere. Men hvis man regner med at være svineproducent mere end fem år frem er dette ofte den dyreste løsning.

Hvis man opstiller to containere a 12 x  2,5 meter med fire rum kan man indsætte de mindste grise og give dem en god start med en god tilvækst og en lav dødelighed.

Der er også mulighed for at køre stalden sektioneret, som loven foreskriver.

Prisen for dette er ofte over 7.000 kr. pr. kvadratmeter, altså mere end 2.000 kr. dyrere end ved at bygge traditionelle 2-klimastalde. Hvis man bygger den traditionelle 2-klimastald som en mindre tilbygning, skal man regne med 4.500-5.000 kr. pr. kvadratmeter.

Varmetildeling og fodring

Den lette løsning omkring varmetildeling i containeren er ofte at udstyre stalden med el-varmeblæsere på omkring 3,3 kW i hver sektion. Der er derfor ekstra omkostninger til energi i forhold til de øvrige 2-klimastier.

Der er formentligt også ekstra arbejde med at skulle håndfodre, medmindre man får trukket foderstrengene med ind i containerstaldene.

Uanset om du bygger en 2-klimastald eller opstiller en containerstald, skal du miljøgodkendes og have byggetilladelse.

Husk detaljen omkring afstandskrav mellem bygninger, som er lettere at overholde for stalde, der er bygget i beton/eternit end i stål, da afstandskravet mellem bygninger er det halve.

Regn på DB pr. kvadratmeter

Containerstalde er dejlige lige her og nu, men vil du være svineproducent på længere sigt, bør du se frem og overveje om der kan bygges stalde med lavt arbejds- og energiforbrug i stedet for.

Og bare give den gas i soholdet ved at lade medarbejderne arbejde med at udnytte avlsfremgangen fuldt ud - og måske fortsætter fremgangen i fravænnede grise pr. so?

Med de nye miljøregler, hvor staldene miljøgodkendes efter kvadratmeter produktionsareal, er det endnu mere relevant at regne på DB pr. kvadratmeter.

Måske skal de nuværende stalde også udnyttes på en anden måde fremover? Hvor kan du skabe det største DB pr. kvadratmeter – er det i poltestalden, i farestalden, i drægtighedsstalden eller i smågrisestalden?
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle