Flere svineproducenter kan få gavn af ny model for godkendelse
Det er først og fremmest smågrise- og slagtesvineproducenter, der med fordel kan skifte til den nye godkendelsesordning for husdyrbrug.

Den gamle godkendelsesordning for husdyrbrug tog udgangspunkt i, hvor mange dyreenheder der blev produceret på bedriften. Det var derfor dyreenhederne, der blev opgjort ved en kontrol.

Den nye godkendelsesordninger tager derimod udgangspunkt i staldens produktionsareal. Ordningen kaldes også for stipladsmodellen og udmærker sig bl.a. ved at være mere fleksibel. Når produktionsarealet er opgjort og godkendt, er det op til svineproducenten at udnytte stalden bedst muligt.

»I praksis er det særligt smågrise- og slagtesvineproducenter, der har gavn af at komme over på den nye godkendelsesordning, men den kan også være en fordel for andre dyregrupper«, forklarer miljøkonsulent Hanne Hoffmann, Gråkjær.

Hun skønner, at omkring 20 procent af husdyrproduktionen har en godkendelse efter den nye ordning, men at flere kunne have gavn af at skifte til den nye ordning.

Er man godkendt efter den nye ordning, er man mere frit stillet omkring indsættelsesvægt og afgangsvægt, end man var efter den gamle ordning.

»Hvis man ikke har planer om en større udvidelse, og af den grund skal i gang med en ansøgning, kan man alligevel få fordel af den nye ordning, fordi den er mere fleksibel«, siger Hanne Hoffmann.

Faktaboks

Ny godkendelse 

  • Tager udgangspunkt i staldens produktionsareal
  • Når produktionsarealet er godkendt, må man producere det, man kan i stalden

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle