L&F: MRSA skal bekæmpes internationalt
I en pressemeddelelse glæder Claus Fertin, direktør for Videncenter for Svineproduktion, sig over, at Dan Jørgensen har lyttet til Landbrug & Fødevarer omkring MRSA. Han mener dog, at antibiotikareduktionen er urealistisk.

”Det er meget glædeligt, at fødevareministeren og hans embedsværk har lyttet til Landbrug & Fødevarer og nu er klar til at implementere en række af de tiltag, vi i svineproduktionen har peget på længe. Det drejer sig først og fremmest om at bringe MRSA-problematikken op på internationalt plan. Det er også vigtigt, at bekæmpelse af MRSA kræver en langsigtet strategi, som Fødevareministeriet nu også lægger op til”, siger direktør for Danmarks 4000 svineproducenter i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

Hverken i Danmark eller internationalt findes der solid viden om bekæmpelse af MRSA CC398.

”I Danmark og i den danske svineproduktion har vi haft fokus på problemerne med MRSA længe, men vi må også se i øjnene, at det ikke er højt på dagsordenen i særligt mange andre lande med en stor svineproduktion. Danmark er ikke en isoleret ø, og selvom vi reducerede antibiotikaforbruget med 100 procent herhjemme, så ville vi stadig have MRSA. Så længe dyr og mennesker rejser rundt i verden, vil den markante danske indsats ikke have nogen effekt”, siger Claus Fertin.

Før jul iværksatte Videncenter for Svineproduktion en plan, der blandt andet rummer øget forskning i MRSA og smittespredning. Via Svineafgiftsfonden afsatte erhvervet 2,4 millioner kroner til konkrete forskningsprojekter, der blandt andet skal tilføre viden om, hvordan smittevejene brydes. Derudover afholder Videncenter for Svineproduktion en stor international konference i samarbejde med Københavns Universitet og Statens Serum Institut til september.

Her skal forskere, læger, dyrlæger og andre relevante kapaciteter udveksle erfaringer og forhåbentlig finde ny inspiration til at bekæmpe resistente bakterier. Ikke bare i svineproduktionen men i hele samfundet.

”Ministeren understreger i handlingsplanen, at MRSA CC398 kun udgør et lille sundhedsproblem for befolkningen som helhed. Derfor er landbrugets håb også, at stigmatiseringen af svineproducenterne nu stopper”, siger direktør i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

Antibiotikareduktion ikke realistisk

I MRSA-handlingsplanen lægger Fødevareministeriet op til en antibiotikareduktion på 15 procent inden 2018.

”En reduktion på 15 procent inden 2018 lyder ikke realistisk. Jeg vil love ministeren, at vi vil knokle for at bruge så lidt som overhovedet muligt. Men det er helt uomtvisteligt, at danske svineproducenter vil have mulighed for at behandle syge dyr, når det er nødvendigt”, siger Claus Fertin.

Danske svineproducenter har allerede reduceret forbruget af antibiotika med 17 procent siden 2009. Erhvervet har en målsætning om at skære yderligere fem procent af forbruget inden 2020.

”Vi kan ikke fra den ene dag til den anden bare lige fjerne hverken fem eller 15 procent af antibiotikaforbruget. Husk på at vi i forvejen er blandt de lande i verden, der bruger mindst medicin i vores svineproduktion. Så de lavthængende frugter er plukket for længst. Det er en benhård indsats fra svineproducenternes side, der har bragt os så langt ned. Derfor virker 15 procent som et tal, der er grebet ud af den blå luft og ikke har rod i en faglig vurdering af, hvad der er muligt”, siger direktør i Videncenter for Svineproduktion Claus Fertin.

MRSA står for Methicillin-Resistente Staphylococcus Aureus. En særlig afart af disse bakterier hedder CC398 og forekommer blandt andet hos svin. Stafylokokkerne kan behandles, men det er nødvendigt at bruge andre præparater end de mest almindelige former for antibiotika. I løbet af de seneste to år er mere end 700 danskere døde af almindelige stafylokokinfektioner. I samme periode er fem døde af MRSA CC398.

Emneord mrsa, antibiotika

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle