Mere foder før fravænning skal løfte tilvæksten
Søren Michaelsen forventer lavere dødelighed og højere tilvækst hos smågrisene, efter at han har investeret i Unifeeder-automater.

Pladsen i fravænningsstalden er blevet for trang hos Søren Michaelsen, der har samme udfordringer som mange kolleger.

»Da jeg overtog bedriften i 2012, lå vi på 30 fravænnede grise pr. årsso. Nu ligger vi på 38«, forklarer han.

Han har investeret i to klimapavilloner med hver 180 stipladser, men alligevel er smågrisestaldene hele tiden en flaskehals.

»Effektiviteten efter fravænning har slet ikke fulgt med fremgangen i fravænnede grise pr. årsso«, siger han.

Bl.a. har dødeligheden i perioder ligget oppe omkring seks procent, hvilket han langtfra har været tilfreds med.

Derfor købte han i forsommeren Unifeeder-automater til alle farestier. Han forventer, at en bedre opstart og en højere foderoptagelse hos pattegrisene i farestalden giver sig udslag i bedre effektivitet i smågrisestalden.

Mere foder

Unifeeder-automaterne kører i de første ni dage med et særligt jernberiget foder, Uniprefer, der erstatter jerninjektion. Tidligere viste blodprøver, at grisenes hæmoglobinindhold lå på 90, der var til den lave side.

To svineproducenter: Sådan fodrer jeg før fravænningSvin Torsdag 21. juni 2018 · 09:05

»Det var en overraskelse for mig, at de lå så lavt med hæmoglobin. Nu ligger vi omkring 110«, lyder det fra Søren Michaelsen.

Fra dag 10 og til fravænning udfodrer Unifeederen melfoder 10 gange dagligt. Han indkøber foderet fra Unitron. Foderet udfodres på en foderplade, der er monteret over spaltegulvet lige uden for smågrisehulen.

»Mit foderforbrug er nok uændret, men nu æder grisene faktisk foderet. Før røg meget i spalterne«, siger han.

Fremgang

Selv om han er forsigtig med at udtale sig for skråsikkert før næste E-kontrol, peger flere ting i den rigtige retning.

Dødeligheden efter fravænning ser ud til at være faldet to-tre procentpoint. Grisenes hæmoglobinindhold er steget 20 g, og han kan lægge de unge søer ud med 15 grise og ældre med 14 grise. Det er én gris mere end tidligere. Og lidt uventet oplever han også, at færre søer står over i løbeafdelingen.

»Desuden sparer vi en jerninjektion og en del arbejde med at fodre pattegrise«, fremhæver Søren Michaelsen.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle