Så lav er den optimale slagtevægt frem til nytår
Med sænkede vægtgrænser frem til nytår og samtidig dyrt foder skal slagtevægten sænkes, idet fortjenesten ved at lægge ekstra kg kød på grisen er meget lille.

Af Bjarne Knudsen, svinerådgiver, SvineRådgivningen

Slagterierne kører frem til nytår med vægtgrænser, der er sænket 6 kg i forhold til normalt. Ticans undervægtsgrænse er dog kun sænket med 3 kg, men til gengæld giver Tican et tillæg på 10 øre pr. kg for grisene, der leveres i basis.

Da foderet samtidig er dyrt i forhold til noteringen, betyder det, at slagtevægten skal sænkes, da fortjene-sten ved at lægge ekstra kg kød på grisen er meget lille.

Med de sænkede vægtgrænser vil den optimale gennemsnitlige slagtevægt ligge omkring 81-83 kg. Som det ses på figur 1 stiger dækningsbidraget pr. gris kun langsomt op mod toppunktet, mens det falder forholdsvis hurtigt, når grisene bliver tungere.

Derfor skal den gennemsnitlige slagtevægt på grisene ligge under eller på toppunktet – aldrig over, da der er meget dårlig økonomi i at levere grise med overvægtsfradrag.

Bemærk, at der er under 1,5 kr. i gevinst pr. gris ved at lade den gennemsnitlige slagtevægt stige fra 81 til 83 kg.

Spar på indkøb af korn

Når grisene skal leveres ved en lavere vægt har vådfoderbesætninger mulighed for at sænke slutfoderstyrken til omkring 3,0 FEsv pr. dag for at øge kødprocenten. 0,5 procentpoint ekstra kød giver en gevinst på 5 kr. pr. gris. Der er således flere penge i at øge kødprocenten end slagtevægten.

Driftslederpar forbedrer nøgletal markant med simple ændringerSvin Mandag 12. november 2018 · 10:26

Sommerens tørke betød, at kornalagrene mange steder ikke blev fyldt i høst. Hvis slagtevægten reduceres fra 88 til 83 kg i en produktion med 20.000 slagtesvin, kan der spares omkring 3.500 hkg korn, som man så ikke skal ud og skaffe til en høj pris.

Efter nytår, når vægtgrænserne normaliseres, vil den optimale slagtevægt ligge på omkring 86 kg med de nuværende prisforhold på kød og foder.

 

Figur 1.  Dækningsbidrag pr. gris afhængig af gennemsnitlig slagtevægt ved en notering på 8,50 kr./kg + restbetaling og en foderpris på 1,75 kr./FEsv

I modellen er der taget hensyn til, at kødprocenten falder og foderforbruget stiger med stigende slagtevægt

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle