Spar foder og penge med lidt slankere søer

Der er 50-100 FEso at spare pr. årsso ved at følge nye retningslinjer for rygspæk.

Seges Svineproduktion anbefaler, at søer fremover skal have 14-17 mm rygspæk ved faring mod hidtil 16-19 mm.

En forskel på to mm lyder måske ikke af meget, men en grundig gennemgang af en lang række forsøgsresultater fra de senere år viser, at der ingen ulemper er ved en lidt slankere so.

Tværtimod præsterer den lige så godt, når man ser på kuldresultater, men har til gengæld et lavere foderforbrug.

»Anbefalingen om 16-19 mm rygspæk stammede fra 2010. Siden er der sket en genetisk udvikling i retning af højere kødprocent«, forklarer Camilla Højgaard, Seges Svineproduktion, om baggrunden for de nye anbefalinger.

De mange forsøgsresultater viser også, at jo mere rygspæk en so har før faring, jo mere rygspæk og jo flere kg taber den under diegivningen. Det koster foder at reetablere rygspæk, så jo mindre rygspæk, jo lavere foderforbrug.

Man fandt ingen sammenhæng mellem rygspæk og totalfødte grise.

Det gjorde man heller ikke, når man så på dødfødte grise, dog med den lille krølle, at magre femte lægs søer fik lidt flere dødfødte end alle andre grupper.

Når man sorterede data efter søernes antal fravænnede pr. fravænning, fandt man, at søer med over 20 mm rygspæk efter faring fravænnede marginalt færre grise end mere slanke søer.

Undersøgelsen sorterede også data efter daglig kuldtilvækst.

Første lægs søer præsterede en daglig kuldtilvækst på 2,6 kg, mens søer med lægnummer 2-5 havde en kuldtilvækst på 3,0 kg om dagen.

»Søer i et bredt interval fra 12 til 20 mm præsterede samme kuldtilvækst. Kun de magreste og de fedeste søer havde en lidt lavere kuldtilvækst«, forklarer Camilla Højgaard.

Hun fandt heller ingen sammenhæng mellem rygspæk og dage til første løbning, ligesom totalfødte grise i det efterfølgende kuld heller ikke var påvirket af rygspæktykkelsen.

Samlet set giver resultaterne baggrund for den nye anbefaling om et lavere rygspæk.

»Lavere vægt og mindre rygspæk betyder lavere foderforbrug til vedligeholdelse og til genopbygning af tabt huld«, konkluderer hun.

Polte skal fortsat løbes ved 140-160 kg med 14-15 mm rygspæk, og huldet skal holdes så jævnt som muligt gennem hele soens produktive liv.

Faktaboks

Ny anbefaling

  • 14-17 mm rygspæk ved faring mod tidligere 16-19 mm.
  • Ingen negative konsekvenser for kuldresultater, kuldtilvækst eller reproduktion.
  • Forventning om at spare 50-100 FE pr. årsso.

Emneord PLUS

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle