Svinerådgiver: Vær opmærksom på toksiner i importeret majs
Det er vigtigt, at der er fokus på kvaliteten af indkøbte fodermidler.

Af Kirsten Kyndesen, svine- og miljørådgiver, Bornholms Landbrug & Fødevarer

Der har været skrevet en del om den tørre sommer og deraf følgende lave høstudbytter.

Opgørelsen af næringsindholdet i kornet på landsplan viser et højere proteinindhold, svarende til det normale billede, hvor et lavere udbytte giver en højere koncentration af protein.

Det har dog ikke været tilfældet med hveden på Bornholm, hvor analyser har vist et lavere proteinindhold sammenlignet med landstallene og sidste års høst på Bornholm.

De bornholmske producenter er således dobbelt ramt med både lavt høstudbytte og lavt proteinindhold.

Det gennemsnitlige indhold af råprotein (standard 15 procent vand) i 25 analyserede prøver af hvede ligger på 8,8 procent. Det er 0,3 procentpoint lavere end for hvedehøsten 2017 og 1,8 procentpoint under årets landsgennemsnit.

Det bemærkes endvidere, at ingen af de analyserede bornholmske hvedeprøver når op på 10 procent råprotein og dermed i nærheden af landsgennemsnittet på 10,6 procent.

Disse to ting skal du vide før køb af kernemajs til grisefoderSvin Fredag 12. oktober 2018 · 09:12

For byggens vedkommende ser det knapt så slemt ud. Her viser analyserne, der er et gennemsnit både af vinter- og vårbyg, et råproteinindhold på 9,9 procent. Det er 0,7 procentpoint højere end høsten 2017, men 0,4-0,7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Som i resten af landet bliver der importeret en del korn til øen, og der formodes ligeledes blevet importeret majs.

Det er vigtigt, at der er fokus på kvaliteten af indkøbte fodermidler.

Især for majs er det vigtigt, at der er fokus på toksiner. De danske screeninger for toksiner viser, at niveauet af fusariumtoksiner i majs kan være så højt, at der er risiko for negativ påvirkning af produktionen.

Det må forventes, at der er den samme risiko ved importeret majs. Ved anvendelse af større mængder majs anbefales det at få taget analyser for toksiner.
 

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle