Trods rekordomsætning: Tørke og tysk tab skæmmer bundlinjen i grovvarekoncern

I 2019 realiserede Danish Agro koncernen sin hidtil største omsætning på 35,3 mia. kr., hvilket er 7 pct. højere end i 2018.

"Rekordomsætning i udfordrende år".

I landets næststørste andelsgrovvareselskab Danish Agro vælger man at se positivt på koncernens årsregnskab for 2019. Der er da heller ingen tvivl om, at koncernen har leveret på en række strukturelle og finansielle mål.

I 2019 har Danish Agro koncernen opnået sin hidtil største omsætning på 35,3 mia. kr., hvilket er 7 pct. højere end i 2018. Det sker på trods af generelt faldende varepriser og manglende omsætning fra tilkøbte baltiske maskinaktiviteter, der, mod forventning, ikke opnåede godkendelse fra konkurrence-myndighederne i 2019.

Også koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et tilfredsstillende niveau på 1.052 mio. kr., hvilket er 51 mio. kr. højere end sidste år.

"2019 har været et udfordrende år, hvor vi har været presset fra mange sider, og netop derfor er jeg meget tilfreds med den flotte aktivitet og driftsindtjening, som vi realiserer. Kunderne tilvælger os og vi tager markedsandele, og det giver et godt afsæt for de kommende år", siger Henning Haahr, Koncernchef i Danish Agro koncernen.

2018 spøger stadig

Selv om grovvarekoncernen aflægger sit regnskab i kalenderåret, så følger tallene mere »landbrugsåret«, det vil sige fra sommer til sommer. Derfor bærer 2019-regnskabet i høj grad præg af tørken i 2018, der gav mindre korn at handle med i 2019. Dertil kommer et stort konkurrencepres og ærgerlige engangsomkostninger i form af en meget omtalt tysk kartelsag, der er endt med at trække blodrøde spor i de danske grovvareregnskaber.

Resultatet før skat (EBT) bliver realiseret med 402 mio. kr., hvilket er 45 mio. kr. lavere end sidste år.

"Vi er naturligvis ikke fuldt ud tilfredse med resultatet før skat på 402 mio. kr.. Vi må konstatere, at vi har været ramt af engangspåvirkninger, der påvirker 2019 negativt. Udover et generelt højt konkurrencepres i 2019 har effekterne af tørken fra 2018 påvirket resultatskabelsen betydeligt også i 2019. Endelig er vores EBT resultat influeret af et meget lavt afkast fra koncernens aktier i den tyske grovvarekoncern Agravis. Agravis blev i forbindelse med afslutningen af en årelang tysk kartelsag ramt af ekstraordinære omkostninger, som påvirker deres resultat i 2019", siger Henning Haahr.

Bestyrelsesformand i Danish Agro, Jørgen H. Mikkelsen, er tilfreds med den måde, Danish Agro koncernen er kommet gennem 2019:

"Der er ingen tvivl om, at Danish Agro har været gennem et udfordrende 2019, hvor tingene ikke er kommet af sig selv. Netop derfor er det yderst positivt, at koncernen på trods af dette realiserer den hidtil største omsætning og realiserer en flot driftsindtjening. Det vidner om, at flere og flere landmænd tilvælger Danish Agro, og at vi står med at godt afsæt til de kommende år. Det er meget positivt", siger Jørgen H. Mikkelsen.

Målene for 2020

Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2020. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal, ifølge Henning Haahr, trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet.

"Med en god høst i 2019 står vi med en stærk markedsposition ved indgangen til 2020. Der er ingen tvivl om, at også det kommende år vil være præget af stærk konkurrence, som vi skal forholde os til og løbende tilpasse vores forretning til. Rent strukturelt vil vi have fokus på konsolidering i vores grovvare- og maskinaktiviteter", siger han.

"Det er herudover koncernens langsigtede mål at gøre vores premix- og vitaminaktiviteter til en mere global forretning. Fokus i 2020 bliver derfor også på at analysere mulighederne for fremtidig vækst på de internationale markeder, herunder Asien", siger Henning Haahr.

 2018       2019        Mål for 2020
Koncernomsætning mio. kr.32.957 35.31335-36
Nettoresultat før skat mio. kr.447 402500
Balance mio. kr.17.377 17.09917
Egenkapital mio. kr.5.158 5.2795.5
Soliditet pct.29,7 30,932

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle