Fødevaresektoren får mere hjælp til eksport

Sammen med Landbrug & Fødevarer og DI Fødevarer lancerer udenrigsminister Kristian Jensen et målrettet eksportfremmeprogram for små og mellemstore virksomheder i fødevaresektoren.

I Danmark er der de seneste år sket en stigning i antallet af eksporterende små- og mellemstore virksomheder (SMVer), og den danske vareeksport forventes at stige med cirka fire proccnt i 2015. Til trods for disse positive tendenser ser udenrigsministeren et behov for at understøtte fødevarebranchen:

Fødevarebranchen er traditionelt en af vores største eksportsektorer, men har været under pres på det seneste. Det er en udvikling jeg gerne vil være med til at vende, og det er min forhåbning, at vi med en målrettet indsats kan igangsætte en række eksportsuccesser," udenrigsminister Kristian Jensen.

I samarbejde med Landbrug & Fødevarer samt DI Fødevarer gennemfører Eksportrådet derfor i 2016 et dedikeret program, 'Fødevare-Vitus', hvor udvalgte SMVer kan få skræddersyet assistance til at erobre nye markeder.

"Det er positivt, at der sættes fokus på at skabe nye markedsmuligheder for virksomheder i landbrugs- og fødevaresektoren. Alle tiltag, der kan styrke eksporten, hilses velkommen i den aktuelle markedssituation. Vi håber, at den nye ordning vil føre til nye eksportordrer, som kan skabe yderligere vækst- og beskæftigelsesmuligheder," udtaler handels- og markedsdirektør Jan Laustsen fra Landbrug & Fødevarer.

Branchedirektør Ole Linnet Juul, DIFødevarer udtaler:

"Vi bakker op om initiativer, der styrker virksomhedernes strategiske eksportindsats.  Med Vitus-programmet sættes denne gang fokus på SMV’er, og eksport kan være en god måde at realisere det vækstpotentiale, denne gruppe af virksomheder har."

Fødevare-Vitus bygger på de samme elementer som Eksportrådet udbyder i sit traditionelle Vitus og vil i strategifasen have et særligt indhold, der fokuserer på fødevare-virksomhedernes behov.

Programmet strækker sig over 12 måneder, og målet er i den periode at sikre den første eksportordre og få solidt fodfæste på et nyt marked. Forløbet består af 3-4 måneders strategiudvikling og 8-9 måneders eksekvering. Som led heri indstationeres en rådgiver fra Eksportrådet i virksomheden, og der gennemføres workshops og fact finding rejser til målmarkederne. 

Vitus-programmet har eksisteret siden 2010, og en evaluering af de første 60 virksomheder, der har afsluttet programmet, viser imponerende udviklingstal. De 60 SMVer, der i perioden 2010-12 deltog i programmet øgede deres beskæftigelse med 475 fuldtidsstillinger og eksport med godt 600 mio. kr. i forhold til lignende virksomheder

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle