»Jeg anerkender, at alt ikke er kørt optimalt i år«

Landbrugsstyrelsens direktør Jette Petersen beklager årets udfordringer i en række ansøgningsrunder. Men kritikken er for unuanceret, og styrelsens ambitiøse strategi »Nemt, enkelt og til tiden« er først fuldt implementeret i 2022.

Landmænd og konsulenter har i år oplevet ekstraordinært mange problemer i årets ansøgninger. Hvad er din kommentar?

»Jeg anerkender, at det ikke er alt, der har kørt optimalt i år. Den store ansøgningsrunde i foråret forløb ikke optimalt, og helt aktuelt er der udfordringer med økologiske arealtilskud og plejegræs. Når det er sagt, vil jeg godt nuancere billedet lidt«.

Hvordan det?

»Jeg tror, det var Niels Peter Nørring, direktør i L&F, der sagde, at vi bare skal leve op til vores egen strategi: »Nemt, enkelt og til tiden«. Men det er altså en fireårig strategi 2022, og det er et langt, sejt træk, som vi kun er halvandet år inde i. Det er ikke alt, der virker fra dag ét«.

Hvad går strategien ud på?

»Vi arbejder benhårdt med automatisering, digitalisering, regelforenkling, standardomkostninger og grundlæggende ændringer i måden, vi arbejder på. Vi har gang i en effektiviseringsstrategi i Landbrugsstyrelsen. Det er en kæmpemæssig og meget ambitiøs forandringsproces, men vi skal vi nok nå i mål med den!«

Men først i 2022?

»Vi tager område for område, og vi ser allerede de første resultater på projektstøtten. Sidste år havde vi en kvægordning åben og en ordning på farestalde. Der var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 77 dage, hvor det før har taget år! Så vi bevæger os«.

I skal igennem 73 ordninger inden 2022?

»Det er ikke alle ordninger, der har lige stort behov. Grundbetaling f.eks. - dér har vi allerede en automatiseringsgrad på 80 pct., og vi når vores udbetalingsmål. I det hele taget er vi godt med, når det gælder ’de store penge’«.Til gengæld medgiver jeg, at den store ansøgningsrunde i foråret eksponerede flere ting, som ikke var tilfredsstillende, ligesom der helt aktuelt er udfordringer med økologisk arealstøtte og plejegræs«.

Hvorfor virker IT-systemerne ikke?

»Nogle gange virker de, og det er ikke én ting. I foråret handlede det dels om performance, at systemerne var for langsomme, da man søgte efterafgrøder efter først til mølle. Derudover er der både noget samspil med nye IT-leverandører, og der er medarbejdere, som skal opbygge kompetencer. Vi arbejder sammen med Statens IT på at få systemet opgraderet, så det bliver væsentligt bedre. Frem mod næste ansøgningsrunde vil vi desuden prioritere langt hårdere, så vi er sikre på, at det basale virker, før vi bygger ekstra services og nye ting på«.

Konsulenter og landmænd føler sig som prøveklude?

»Jeg kan godt faktisk forstå, de kan have den oplevelse. Flere tests af IT-systemerne er helt klart noget, vi er nødt til at opprioritere på baggrund af erfaringerne fra sidste ansøgningsrunde. Vi VIL have en bedre kvalitet af vores IT-løsninger. Det er mere effektivt og sparer tid og penge for alle parter«.

Alle klager over efterafgrødereglerne?

»Ja, det er komplekst. Men den er også svær, for efterafgrøder er et helt centralt virkemiddel i forhold til at opnå de miljøeffekter, man politisk har besluttet sig for i Danmark. Derfor er det hele tiden en afvejning af regler og effekt, af vind og vejr og landmandens drift. Men vi arbejder med det, og i år starter vi med de første fleksible frister og med satellitkontrol, ligesom vi samarbejder med erhvervet om alternative virkemidler. Men vi har ikke nogen forkromet løsning i morgen«.

Har I ressourcerne til at løfte jeres opgave?

»Vi skal spare 170 mio. kr. over fire år, og selvfølgelig kan man altid ønske sig flere ressourcer. Men det er ikke noget, vi går og piver over eller er voldsomt bekymrede for. Men det er klart, at forudsætningen for, at vi kan løfte vores opgave er, at vi høster de gevinster, som ligger i strategien. Den skal give en bedre kundeoplevelse, men den skal også levere effektiviseringsgevinster. Gør vi det, kan vi fint trille dernedad«.

I bliver kritiseret for at bruge en masse vikarer?

»Det er en misforståelse! Vi har altid haft sæsonsarbejde, ligesom man har i landbruget. Men vores vikarbudget har ikke ændret sig væsentligt over de senere år og heller ikke i år«.

Kommer landbrugsstøtten til tiden i år?

»Ja, det tror jeg på. Det er vores højeste prioritet. Og vi har nået det i alle årene - trods alle mulige trængsler«.

Faktaboks

Jette Petersen:

  • Cand. polit.
  • Direktør/CEO Landbrugsstyrelsen fra 2013.
  • 2007-2013 Afdelingschef i 
Fødevareministeriet.
  • 2004-2007: Kontorchef i Fødevareministeriet.
  • 1994-2004: Fuldmægtig og chefkonsulent i Fødevareministeriet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle