Øko-formand vil af med ’krykkerne’: Vi er slet ikke dygtige nok

Regeringens vækstplan for økologi og udspil om energi giver nyt håb om, at økologerne snart vil kunne udfase konventionel husdyrgødning. Det mener Hans Erik Jørgensen, formand for L&Fs Økologisektion.

Vi skal være meget bedre. Jeg føler ikke, vi er dygtige nok. Vi skal flytte os.« Sådan lyder det igen og igen fra Hans Erik Jørgensen, formand for Landbrug & Fødevarers Økologisektion.

Det er vigtigt for ham at indskærpe både udadtil og indadtil, at den aktuelle medvind for økologisk landbrug ikke må blive en sovepude for økologerne.

Politisk medvind her og nu og skulderklap ved middagsselskaber er ikke langtidsholdbare goder. Der er et håndværk, der skal læres, og viden, der skal tilegnes i hurtigere tempo, end det sker p.t.

Der er også rådgivere, som formanden anbefaler at finde sammen i større miljøer, og gerne med mere tid til at komme i gummistøvlerne. Og så er der for hele branchen en række ømme tæer, der skal håndteres. Snart. For økologien skal udvikles, hvis troværdigheden og ’brandet’ - det røde Ø-mærke - skal holdes fast og helst også styrkes, mener Hans Erik Jørgensen.

»Vi kan ikke blive ved med at gå og snakke uden om!«

Den ømmeste tå

»Det, landmændene snakker mest om, er det med næringsstoffer,« siger Hans Erik Jørgensen med henvisning til én af økologernes ømmeste tæer:

Afhængigheden af halm og husdyrgødning fra konventionelle svine- og kvægbrug i driften, - noget, økologer tit og ofte bliver revet i næsen af konventionelle kolleger.

»Det er så irriterende! Vi skal have en plan for, hvordan vi får det udfaset«, siger Hans Erik Jørgensen med eftertryk.

Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening satte allerede for 10 år siden et mål om, at den konventionelle husdyrgødning skulle være udfaset af økologisk landbrug i 2022. Åremålet blev dog droppet igen, da de alternative løsninger ikke stod i kø.

Nu lysner det imidlertid så meget, at Hans Erik Jørgensen har forhåbninger om, at L&Fs Økologisektion, sammen med Økologisk Landsforening, inden længe kan komme med en konkret og ny plan for udfasning af konventionel husdyrgødning.

Farvel til ’krykkerne’

Det, der gør det mere realistisk nu, er bl.a. de pejlemærker, som regeringens nye vækstplan for økologien lægger ud. Her er bl.a. et mål om at udrede mulighederne i recirkulering af byernes næringsstoffer.

I sidste uge kom så ydermere et energiudspil, der lægger op til en ambitiøs 20-årig udbygningsplan for biogas.

I det lys ser det anderledes realistisk ud at vinke farvel til det, som kritikere har kaldt økologernes ’krykker’.

»Biogasanlæggene er en meget væsentlig brik i løsningen. Det gode er, at der kan komme så meget forskelligt i, også fra byernes husholdninger«, siger Hans Erik Jørgensen.

Han bakker også op om regeringens plan om at arbejde for, at økologer skal kunne genbruge næringsstofferne fra byernes husholdninger på markerne, både madaffald og husspildevandsslam.

»Men vi skal selvfølgelig gå frem med stor forsigtighed, og det skal renses, så vi kan være helt sikre på, at renheden er i orden. Måske skal det køres ud i en anden form, f.eks. som piller, så man har bedre styr på det. Vi skal passe på, at vi ikke skyder os selv i foden!« siger Hans Erik Jørgensen.

Under traktordækket

Problematikken om næringsstoffer er bare ét af mange områder, hvor økologien skal udvikle sig og stille krav til sig selv, siger Hans Erik Jørgensen.

Han finder det også nødvendigt, at økologer bliver klogere på jord-frugtbarhed.

»Vi skal lære mere om sund jord, kompostering og jordstruktur. Vi har ikke haft nok fokus på, hvad der sker under traktordækket«.

Hans Erik Jørgensen mener bl.a., at økologerne skal tage ved lære af Foreningen for reduceret Jordbehandling. Nogle få økologer er blevet pløjefri, og Hans Erik Jørgensen går personligt gerne i deres fodspor.

»Jeg er sikker på, vi kan lære meget af den forening, og vi holder rigtig meget øje med de økologer, der har droppet ploven. Så snart, jeg er blevet dygtig nok, bliver jeg selv pløjefri«.

Bæredygtighed

Mere fokus på målinger af bæredygtighed er endnu et vigtigt emne, der skal udvikle økologien, siger Hans Erik Jørgensen

»Det er meget vigtigt, at økologiske landmænd gør brug af bæredygtighedsværkstøjer. Bæredygtighed vil ligge på alles læber i fremtiden«.

Faktaboks

L&Fs 10 punkter for dynamik i økologien

  1. Krav om kulstofbinding i det økologiske sædskifte.
  2. Naturtiltag for alle økologiske marker over fem hektar.
  3. Indfasning af flere recirkulerede næringsstoffer.
  4. Udfasning af konventionel husdyrgødning.
  5. Flere velfærdstiltag i økologiske husdyrbesætninger.
  6. Ingen systematisk aflivning af økologiske tyrekalve.
  7. Krav om fokuseret antiobiotikapolitik for kvæg.
  8. Bæredygtigt protein og 100 pct. økologisk fodring.
  9. Udbredelse af bæredygtighedsmålinger.
  10. Fokus på driftsledelse og socialt ansvar.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle