Byder 2018 på højere renter?

Vi er nu otte år efter finanskrisen, og renterne på realkreditobligationer og de korte renter sætter fortsat rekord.

Af Jens Schjerning, Agrocura

Det er en usædvanlig situation. Takket være vores centralbankers pengepolitik og deres negative indlånsrente har vi i dag en ”gratis” finansiering af vores boliger, erhvervsvirksomhed og landbrug. Ingen kender konsekvensen af de enorme pengeudpumpninger, og spørgsmålet er om, vi en dag kommer til at betale prisen.

De ældre holder renten nede de næste 50 år

Der er lavet undersøgelser om, hvad der trækker renten på den lange bane. Her ser det måske ud til, at befolkningsudviklingen kan forklare ca. 35-40 pct. af renten. I vores optik giver det meget mening. Vi bliver flere på kloden, men det er ikke antallet, der er interessant, - det er den procentvise udvikling. Siden år 1760 og frem til 1920erne lå befolkningstilvæksten og svingede med +0,4 til +0,6 pct. Men så skete der noget fra 20erne frem til slut 60erne, hvor tilvæksten steg fra 0,6 pct. til hele 2,1 pct. Og ”mærkeligt” nok er det den periode, hvor renten historisk steg mest.

Det kunne tyde på, at der er to ting, som har en stor virkning på renten, nemlig en statsbankerot (så stiger renten voldsomt) og den procentuelle udvikling i befolkningen. I øjeblikket ligger vækstraten på ca. 1,15 pct. på befolkningen. Estimaterne viser, at den falder til 0,1 pct. i år 2100. Det er selvfølgelig altid svært med lange forudsigelser, men et gæt på befolkningsudviklingen er trods alt det mest præcise. Vi kan i hvert fald med stor sandsynlighed sige, at tendensen i de næste 20-50 år vil betyde en lavere tilvækst. Der her siger dog ikke noget om, at der evt. kommer en midlertidig rentestigning startende f.eks. fra 2019.

Du viser vejen på renten

Vi som mennesker handler altid renterne op eller ned forud for centralbankerne. Det har jeg forsøgt at vise i grafen, som indeholder styringsrenten af ECB, 3 måneders euro-renten og den tyske 2-årige statsrente. Som eksempel begynder vi at handle de korte renter opad i 2005, altså en periode før ECB hæver deres rente. Og vi holder de korte renter over ECBs styringsrente helt indtil 2007-2008. Vi handler ligeledes de korte renter ned, før ECB sænker deres rente i finanskrisen. Det er en vigtig information. I øjeblikket ligger den tyske 2-årige statsrente på ca. minus 0,7 pct. og den europæiske 3 måneders rente på ca. minus 0,3 pct. Det er de to renter vi, som mennesker skal handle over ECBs styringsrente på p.t. 0 pct., før sandsynligheden stiger betragteligt for rentestigninger. Hold øje med disse renter i 2018.

Rentearbitrage og væk med inflationen

Det har altid vist sig, at Europa hæver renten efter USA, selvom der er en enorm forskydning denne gang. Når du læser dette, så har USA formentligt hævet renten til 1,5 pct. Det bliver mere og mere en lukrativ forretning at låne til negative renter i Europa og placerer til konstant højere renter i USA. Det er uholdbart på sigt. ECB har en udfordring med deres rentepolitik, hvor de sigter efter en inflation på ca. 2 pct. Problemet er bare, at inflationen har vanvittig svært ved at stige, hvor den p.t. er 1,5 pct. og kerneinflationen (uden energi og fødevare) bare 0,9 pct. Ejendomsboblen fik ved sidste finanskrise den overvejende skyld. Uhmm...hvordan begynder det at se ud igen? Måske er ECB nødt til at kigge lidt væk fra inflationen og begynde at hæve renten for bl.a. at bremse udviklingen på aktie- og ejendomsmarkedet. Det er samtidig farligt at holde renten på 0 pct. i så mange år, for hvad hvis en recession indtræffer før renten hæves? Ja, så er der ingen patroner at skyde med. En situation, centralbanken i USA er meget opmærksom på.

Finansiering konstant optimeret

Det er vigtigt at udnytte højkonjunkturen til konstant at holde sin finansiering optimeret. Få skubbet lånene ud til 30 år. Få maksimal afdragsfrihed. Få testet, om du kan få lavere bidragssats (vi kan benchmarke din bidragssats mod andre og inden for hver realkreditinstitut). Skift finansieringsinstitut, hvis en anden er væsentligt billigere, - det viser leder og direktørevner. F.eks. ser vi i en ny krise, at regeringen kunne finde på at fjerne afdragsfriheden, idet vi som mennesker har behov for at placere ansvar. Vi, Agrocura, har i 2017 haft enorm succes med forhandling af lån og især priserne herpå (bidragssats og rentemarginal). Vi kan også hjælpe dig – glædelig jul og godt nytår.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle