DLG fastholder mål om 50 pct. vækst

Kan DLG fastholde målet med at løfte indtjeningen fra 2017 til 2021 med 50 pct., sådan som det er formuleret i jeres strategiplan.

Vi fastholder målet, men må indse, at vi skal justere på, hvor meget af væksten i indtjeningen der kommer fra de forskelle forretningsområder. Agribusiness, som er alt det med korn og foder, har vi regnet med skulle bidrage med 55 pct. af væksten, men det nedjusterer vi til 45-50 pct. Premix & Nutrition justerer vi ned fra et bidrag på 25 pct. til 5-10 pct. Til gengæld opjusteres Energy & Retail, så det forretningsområde skal bidrage med 45-50 pct. af væksten i stedet for 20.

Indtjeningen er faldet i Vilofoss for første gang i mange år, men hvorfor nedjusterer I forventningerne?

Der er kommet mere konkurrence på markedet, især i Tyskland. Vi regner stadig med vækst i 2020, bare ikke helt så meget som tidligere. Premix er et relativt lille forretningsområde, og der har desværre heller ikke været de store muligheder for opkøb.

Hvor ser DLG særlige vækstmuligheder?

Energi er den store vækstmotor, men ellers efterspørger forbrugerne i stigende grad protein og lyst kød. Det afspejler sig bl.a. i DanHatch, som vi ejer sammen med Danish Agro. DanHatch er den største rugerikoncern i Europa og producerede i 2019 453 mio. kyllinger mod 419 året før. Det afspejler sig også i et historisk godt driftsresultat i DanHatch før afskrivninger på 144 mio. kr. mod 94 mio. kr. i 2018.

Hvad skal der ellers ske i DLG i 2020?

Vi har sat gang i en proces med større kundefokus i Danmark. Flytningen til Fredericia til juni og øgede investeringer i de danske anlæg fylder meget. Både den tyske Agribusiness og Vilofoss skal tilbage på vækstsporet.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle