Efter byggeriet af nyt slagteri: Danepork rammer snart 1 mio. grise årligt

Danepork har planer om at skrue yderligere op for slagtningerne, men kun i det tempo, som afsætningen tillader det, siger ejer og direktør.

Et nyt slagteri har rykket gevaldigt ved kapaciteten hos det privateejede slagteri Danepork i Store Lihme midt imellem Vejle og Billund.

Med det nye slagteri, der blev taget i brug i oktober 2021, er slagtekapaciteten gået fra 175 grise i timen til 650, altså mere end en tredobling.

I øjeblikket slagter Danepork 15.000 grise om ugen, men inden længe vil det stige til 20.000. Dermed vil Danepork kunne runde en milepæl på 1 mio. slagtninger på årsbasis.

"Vi har kapacitet til meget mere, men 20.000 er vi ved at lave aftaler på. Væksten kan fortsætte, og vi har erfaret gennem årene, at det er fint at udnytte sin kapacitet, men det er også rart ikke at have den udnyttet for meget", siger Leo Grønvall, ejer og adm. direktør hos Danepork.

Han påpeger vigtigheden af at kunne håndtere de produktions- og sæsonmæssige udsving, der er i produktion af slagtegrise.

Fokus på forabejdning

Forud er gået 10 års proces med at få udvidelsen på plads. I oktober 2018 stod nye faciliteter til udbening, pakkeri og personale klar.

Et nyt kølerum til 10-11.000 grise er også på vej. Når det tages i brug i august 2022, kan kapaciteten endnu bedre udnyttes. Danepork er i forvejen på et år gået fra at slagte 8,000 grise om ugen til 15.000.

Leo Grønvall vil gerne sikre, at Danepork har en vis spredning både blandt leverandører og kunder, så nogle ikke udgør for stor en del.

"Vi har ikke været aggressive, men når vi laver en aftale med en producent, hvor der så kommer grise om 12 måneder, har vi god tid til at få opdyrket markedet og få lavet aftaler med nye kunder", siger han.

Hvor højt Danepork skal op i slagtninger, må tiden vise. Det afhænger af, om slagteriet kan få grisene afsat fornuftigt, og om man skaffe kunder ved at slagte, forarbejde og bene ud.

"Vi skal have en høj forarbejdningsgrad på grisene inden salg. Det er det, vi tjener vores penge på: at sætte kniven i dem", siger Leo Grønvall.

Danepork sælger til foodservice-virksomheder, så forædling er ikke en del af strategien, da det typisk er kundernes forretningsområde.

"Vi går meget op i at sælge så meget som muligt på hjemmemarkedet. Det er vi bedst til, men vi vil også være med til at sikre dansk kød herhjemme og sikre så kort transporttid som muligt, både for levende dyr og de færdige fødevarer", siger Leo Grønvall.

Direkte linje

Derfor henter Danepork også kun grise på Fyn og i Jylland op til omkring Randers og Hobro.

Leo Grønvall oplever, at leverandørerne sætter pris på, at Danepork er en lille organisation.

"Leverandørerne kan altid ringe til mig, hvis der er noget, som går dem på. Mange foretrækker at tale med beslutningstageren, og ingen gider at blive stillet om ret mange gange", siger han.

Selv om Danepork har flere slagtninger, udgjorde de 4,1 procent af alle slagtninger i februar ifølge data fra Danske Svineproducenter. Den procentdel vil sandsynligvis gå op, når nye leverandører kommer til.

"Typisk er der en opsigelse på den aftale, hvor man får grisene slagtet i dag. Det skal vi respektere, og der kender vi de typiske løbetider", siger Leo Grønvall og fortsætter:

"Vi prøver at være i god tid, så det passer med, at aftalerne kan blive sagt op, og vi er klar til at tage grisene, når aftalen udløber ved det gamle slagteri".

Faktaboks

Fra slagtning til egen butik til nyt slagteri

Leo Grønvall er anden generation i Danepork, der startede som slagteri for en enkelt slagtebutik.

  • 1989: Leo Grønvalls forældre åbner slagteriet i Store Lihme nærmest midtvejs mellem Billund og Vejle. Forældrene havde en slagterbutik i Vejle, og slagteriet blev etableret til selvforsyning af butikken.
  • 2002: Leo Grønvall overtager slagteriet. Siden er ejerkredsen udvidet med 5 procent til salgschef Keld Bundgaard.
  • 2011: Danepork søger tilladelse til nyt slagteri og forarbejdningsfacilititer.
  • 2016: Danpork sætter udvidelsen i gang.
  • Oktober 2018: Faciliteter til udbening, pakkeri og personale tages i brug.
  • Oktober 2021: Det nye slagteri tages i brug.
  • August 2022: Nyt kølerum til 10-11.000 grise tages i brug.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle