Erfa-gruppe på 25. år: Fra 63 til 251 hektar

De samme otte landmænd på Vestsjælland udgør stadig erfagruppen, der startede i maj 1989 for at optimere deres pesticidforbrug. I dag går snakken også om ejerskifter.

»Vi interesserer os for planteavl, vi har nogenlunde samme alder, og vi er gået næsten samme vej på vore landbrug.«

Det er ifølge Hans Arne Nielsen, Ruds Vedby på Vestsjælland, en del af forklaringen på, at den erfagruppe, han er medlem af, nu runder de første 25 år - vel at mærke med de samme otte landmænd som medlemmer. Desuden fungerer den nu pensionerede planteavlskonsulent Søren Christiansen stadig som sekretær og tovholder for gruppen, som han har gjort det siden starten.

»Men det handler naturligvis også om god kemi. Vi har det rigtig godt sammen - og det gælder også vores koner. Hvert år holder vi et vinterkursus, hvor de også er med,« tilføjer Hans Arne Nielsen.

Generationsskifte centralt

Gruppen mødes stadig otte gange i sæsonen og går tur i marken hos hvert af medlemmerne. Formålet er fortsat af optimere markdriften, omend det oprindelige sigte, nemlig at optimere pesticidforbruget, ikke står så centralt længere.

»Den gang skulle vi lære at bruge mindre kemi, og vi flyttede os meget i de første år. Men nu kommer vi længere omkring i snakken, når vi mødes,« siger Hans Arne Nielsen.

»Vi vender naturligvis alt det bureaukrati, som vi alle døjer med. Men generationsskifte diskuterer vi også meget, for bortset fra to af medlemmerne har vi jo rundet de 60, og hos tre af os er den yngre generation på vej til at overtage. Det er meget givtigt at kunne høre andres erfaringer omkring et så vigtigt emne. At vi netop spreder snakken om ting, der optager os, har medvirket til, at gruppen holder så godt.«

Til nogle af møderne inviteres en rådgiver til at oplyse om emner af fælles interesse. Til det kommende møde deltager eksempelvis en planteavlskonsulent fra Gefion med et indlæg om den afsluttende sprøjtning i kornmarkerne.

Et spejl af tiden

At de otte medlemmer har fulgt samme vej fremgår af en statistik over jordareal, afgrøder og husdyrhold i 1989, 2002 og 2014, som er udarbejdet af Søren Christiansen.

I 1989 drev medlemmerne i gennemsnit 63 hektar, heraf cirka 15 forpagtet, mens det dyrkede areal i 2014 ligger på 251 hektar, hvoraf 92 er forpagtet. I 1989 havde seks medlemmer dyr, mens kun to har dyr i dag. En af landmændene har kastet sig ud i biavl.

»Jeg mener, gruppen er et spejl af tiden, og af hvad der er sket alle steder. Det særlige for os er, at ingen er holdt op med at være aktive landmænd,« siger Hans Arne Nielsen.

»Og selv om færre af os har dyr i dag, så tror jeg, at den totale produktion er mindst den samme som i 1989.«

På fælles udflugt

25 års jubilæet blev markeret ved mødet 20. maj, som var dagen efter den historiske dato for gruppens første møde. Men desuden fejres jubilæet med en todages udflugt - med koner - til Lolland i juni - bl.a. med besøg på Knuthenborg Gods og Safaripark.

»Vi har flere gode traditioner, bl.a. at vi ved det afsluttende møde hvert år spiser friske sild, der er stegt over brændende halm - med en dram til. Det er en gammel rersø-skik, og det smager fantastisk, men man får sorte fingre af det,« fortæller Søren Christiansen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle