Et år med stramninger: »Man må gøre, hvad der er nødvendigt«

Mogens Jensens (S) første år som fødevareminister har budt på så mange stramninger, at flere organisationer vil lægge sag an. Man må gøre, hvad der er nødvendigt, lyder det fra ministeren.

Var du overrasket, da du fik at vide, at du skulle være fødevareminister?

»Jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke vidste eller havde nogen forventning om, at det var dét her område, jeg skulle beskæftige mig med. Når jeg så tænker over baggrunden, dels at jeg kommer fra en landbrugs-ø (Mors, red.), dels at jeg er valgt i et landbrugsområde (Herning, red.), er der på den måde noget fornuft i det. Jeg har gennem tiden haft kontakt med landbrugserhvervet og kender til nogle af problemstillingerne, så på den måde var det ikke mærkeligt«.

Er du glad for, at du sagde ja?

»Det er jeg bestemt, ja«.

Hvad har gjort størst indtryk på dig i dit første år?

»Det, der står stærkest på nethinden, er de besøg, jeg har lavet ude omkring hos de enkelte landmænd. Der ser jeg landmænd, som naturligvis har en vision om at tjene penge, men også en vision og et ønske om at tage naturhensyn og indrette deres produktion bæredygtigt. Så længe du har den slags landmænd, har landbruget en enormt stærk fremtid i Danmark«.

Der har også være konflikter, f.eks. med det fremrykkede kvælstofkrav. Hvad tænker du om det?

»Det er klart, at der været nogle ting undervejs, hvor der har været uenighed. Det fremrykkede kvælstofkrav har krævet stor diskussion. Men der har jeg måttet sige til mig selv, at det er noget, som er lagt på mit bord, som jeg må reagere på, men som stammer fra fortiden. Sådan er det altid, når man starter som ny minister, så er der et gammelt regnskab, der skal gøres op, som man ikke har lod og del i, men hvor man må gøre, hvad der er nødvendigt«.

Der venter vandplaner og klimaplaner i det kommende år. Hvordan vil du gribe det an?

»At leve op til målsætningerne indenfor klima, miljø og natur skal spille sammen med at have et stærkt og eksporterende landbrug, og det er min klare vision, at det kan vi også godt. Det er lykkedes at levere indtil nu på en lang række parametre, og det er med til at stille dansk landbrug superstærkt på verdensplan. Det skal ikke kun være ved egen hjælp, for det er der, hvor regeringen også må være med til at skabe rammevilkår, der gør, at landbruget kan lave den omstilling, der skal til«.

Du siger, regeringen skal sætte gode rammer for landbruget, men landbruget vil nok sige, at man mest er blevet mødt af en masse krav i dit første år?

»Vi må bare konstatere, at der er forudsætninger i Fødevare- og landbrugspakken, der ikke har holdt. Det blev vi nødt til at rydde op i, og det har vi gjort. Jeg forsøger dog at drive embedsværket sådan, at vi skal finde måder, der gør det så nemt som muligt for landbruget. Vi skal finde virkemidler, som ikke er så dyre, og som gør det så let som muligt for landbruget at leve op til de her krav og lave den grønne omstilling«.

Synes du, det er lykkedes med efterafgrødekravet?

»Efterafgrødekravet er valgt, fordi det virker. Det har effekt, det ved vi. Men man har hele tiden haft mulighed for at bruge andre virkemidler. I sidste ende kan man jo lade være med at bruge så meget gødning. Jeg vil så understrege, at vi ikke er i mål endnu, og der er rigtig mange ting under udvikling, som fremadrettet kan hjælpe med det her. Jeg tror på, at du i fremtiden kan finde langt mere effektive virkemidler, f.eks. præcisionslandbrug, som virker lovende«.

Efter det her år og med vandplaner og klimaplan forude, kan du så forstå, hvis man som landmand frygter de næste år?

»Jeg vil helst ikke have, at landmændene ser det på den måde. Jeg synes, landmændene skal tro på sig selv og på den innovationskraft, de har leveret indtil nu, og at de kan levere den i årene fremover. Det er for at sikre et stærkt, eksporterende landbrug i fremtiden, men på en måde, hvor vi kan opfylde miljø- og klimamål, for det bliver et konkurrenceparameter i fremtiden«.

På den ene side siger du, at vi skal holde fast i det eksporterende landbrug, mens I vil gennemføre en grøn omstilling. Vil I i virkeligheden hellere vil have et andet landbrug end det, vi har nu?

»Ville være det være så mærkeligt, hvis vi vil det? Landbruget skal udvikle sig på en måde, så man producerer i takt med tiden og tidens krav for miljø og klima. Jeg tror på, at der i fremtiden vil blive en langt større efterspørgsel efter produkter, der er bæredygtigt produceret og ikke mindst af høj kvalitet. Det kan dansk landbrug levere«.

Faktaboks

Om Mogens Jensen

  • 56 år og født i Nykøbing Mors.
  • Har både uddannelses- og erhvervsmæssig baggrund i fagbevægelsen, hvor han bl.a. har været konsulent i LO 1987-2005.
  • Har tidligere været handels- og udviklingsminister (2014-2015), ligesom han har været næstformand i Socialdemokratiet (2012-2014).

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle