Få maksimal effektaf ukrudtsmidlerne

Glyphosat er det vigtigste våben overfor rodukrudt. For at minimere forbruget af ukrudtsmidler ved opdyrkning af brak, er det vigtigt, at glyphosat anvendes korrekt. Bedst effekt opnås ved

l at sprøjte på stort rodukrudt i god vækst

l at anvende en lav væskemængde (maks. 150 liter pr. ha)

l at sprøjte ved høj luftfugtighed og med udsigt til minimum 6-8 timers tørvejr.

Overfor kvik er sprøjtning før høst mere effektiv end sprøjtning i stubmarken. Anvendes der hårdt vand, er det en god ide at tilsætte 1% svovlsur ammoniak (ammoniumsulfat).

MCPA

Et andet vigtigt ukrudtsmiddel er MCPA, som har effekt overfor de fleste tokimbladede rodukrudtsarter. MCPA kan anvendes indtil st. 39. Bedst effekt af MCPA opnås ved

l at sprøjte når tidselskuddene er 15-20 cm høje (i praksis bør sprøjtningen udføres tæt på st. 39 for at sikre at alle skud er fremme)

l at anvende mindst 200 liter vand pr. ha, langsom kørehastighed og ikke for små dråber

l at sprøjte under gode temperaturforhold (15-200C), hvor rodukrudtet er i god vækst

Uanset hvor god en effekt man opnår med sine sprøjtninger, skal man være opmærksom på, at en effektiv bekæmpelse af en stor bestand af rodukrudt ikke opnås med et enkelt års indsats. Man må påregne at skulle følge op året efter. For at undgå at effekten af første års indsats ikke sættes over styr, er det vigtigt, at der praktiseres et sædskifte, hvor det er muligt at følge op året efter.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle