Faldende pris på kvælstof

Yara, der som bekendt er markedsleder på gødningsmarkedet, har netop sat prisen på KAS ned med ni euro pr. ton, dvs. ca. seks kr. pr. hkg i Tyskland. ?I vores naboland er der stadig et forbrug af handelsgødning i denne sæson, f.eks. til brødhvede og græsmarkerne, som det er værd at kæmpe om.

Som tidligere nævnt er der tradition for, at prisen på N-gødninger nedsættes, når forårssæsonen er overstået, så man kan holde salget i gang.

Den netop gennemførte prissænkning ser dog ud til at være mere begrundet i konkurrencen fra øst-varer her i slutmarkedet af foråret.

Stilhed før stormen i Danmark

Vi har ikke set tilsvarende prisændring i Danmark. Der omsættes meget lidt i markedet til den igangværende sæson (det hele er disponeret), og ingen ønsker endnu at købe ind til næste års forbrug. Der er dermed meget stille i det danske marked.

Den traditionelle sommer-prissænkning, som ledes af Yara og skal få grossister og avlere til at købe ind til næste sæson, kommer formentlig i juni.

Mod 7,60 kr. pr. kg N

I gødningsbranchen tales der om, at der er mulighed for, at faldet kan blive så stort som ca. 20 kr. pr. hkg KAS - vel at mærke ud over den allerede gennemførte sænkning i Tyskland.

Dermed vil prisen på KAS i Danmark formentligt bevæge sig ned omkring de 7.60-7.75 kr. pr. kg kvælstof leveret på gården i bigbags.

I 2012/13-sæsonen er der mange steder blevet betalt omkring 8.75 kr. pr. kg N af samme vare.

Disse antagelser forudsætter dels, at vi får tilbudt den samme kvalitet af varerne, som vi plejer, dels at konkurrencen mellem udbyderne er intakt, så prisfaldet ikke blot opsluges af sælgerne.

Prøv en ny sælger

Pas derfor meget på med at købe det første tilbud af billigere N-gødning.

Vi har tidligere set ved indgangen til sommer-sæsonen, at lidt underlødige varer sælges billigere end kvalitetsvarerne, som vi så kort tid efter kan få til samme pris. Ærgerligt for den avler der tror, han gjorde en god handel og skal kæmpe med ringe gødning otte måneder senere.

Hvis konkurrencen mellem sælgerne skal virke effektivt, er man selvfølgelig nødt til at udfordre dem. Vi ser rigtig mange, der handler med den samme hvert år, som helt sikkert kunne få en god forretning ud af at prøve en anden sælger!

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle