Familielandbrug holder skansen i L&F-bestyrelse

Regnskabets time: Trods medlemsfald på næsten 10 pct. beholder L&Fs Familielandbrugssektion fire medlemmer i primærbestyrelsen.

Landbrug & Fødevarers Familielandbrugssektion beholder lige netop sine fire pladser i primærbestyrelsen i de næste fire år, selv om familielandbruget har været gennem et katastrofe-år rent medlemsmæssigt, et år, der har kostet 9,9 pct. af de aktive medlemmer.

Det står klart, efter at sekretariatet i L&F har regnet på tallene i den nye medlemsopgørelse. Det gør man hvert fjerde år for at vurdere, om der er sket forskydninger i medlemstallet, som betyder, at der skal ske en regulering i fordelingen af de 14 pladser, der er til fordeling mellem familielandbruget og landboforeningerne.

Men familielandbruget holder skindet på næsen: De to pladser, som sektionen har, ud over formand og næstformand, der er ’fødte medlemmer’, kan fastholdes og er nu fredet frem til 2022.

Det glæder alt andet lige Lone Andersen, formand for Familielandbrugssektionen.

»Vi holder skansen denne gang, og det er jeg rigtig glad for. Men ellers er det selvfølgelig ikke et resultat, vi kan være tilfredse med. Vi har alle fokus på medlemshvervning, og det er klart noget, vi fortsat skal prioritere højt«.

Region nedlagde sig selv

Familielandbrugets annus horribilis kommer ikke ud af det blå, men var delvis ventet:

Ved årsskiftet nedlagde regionsforeningen Mors-Thy sig selv. Og selv om en række af de øvrige regionale familielandbrugsforeninger forsøgte at gøre sig lækre for de foreningsløse medlemmer fra Mors-Thy, valgte de fleste tilsyneladende at melde sig ind hos den lokale landboforening, LandboThy, som foreningen i forvejen havde et tæt samarbejde med.

I alt fald kan Landbo-Thy glæde sig over landets bedste resultat: En medlemsfremgang på 14 pct. svarende til 93 aktive medlemmer.

Mange ældre medlemmer

Mors-Thys ophør kan forklare cirka halvdelen af familielandbrugets tilbagegang, der dog også i mere normale år ligger over landboforeningernes, bl.a. fordi familielandbrugets medlemmer har et højere alders-gennemsnit.

»Vores medlemmer er et voksent segment, og nogle af de ældre medlemmer falder hvert år fra eller sælger deres ejendom. Men vi giver ikke op, for jeg er helt sikker på, at mange deltidslandmænd, som ikke er organiseret nogen steder, deler vores holdninger og politik«, siger Lone Andersen.

»Dem skal vi ud og have fat i«.

Ikke svækket politisk

Trods det markante tab af medlemmer mener Lone Andersen ikke, at familielandbruget har tabt indflydelse.

»Så længe vi beholder vores fire pladser i primærbestyrelsen, mener jeg ikke, vi er svækket. Gør vi det ordentligt og fornuftigt, oplever jeg, at der bliver lyttet til os på linje med de andre«.

Lone Andersen kan i øvrigt glæde sig over, at hendes egen forening, Familielandbruget Vestjylland, har klaret sig gennem året uden tab af medlemmer.

»Det er jeg da stolt af«!

Sidste gang, familielandbrugets repræsentation i primærbestyrelsen blev reguleret, var i 2010, da sektionen mistede én stol i primærbestyrelsen.

Næste gang, der skal regnes på fordelingen, er i 2022.

Faktaboks

14 pladser til fordeling

  • L&Fs primærside gennemfører hvert fjerde år en beregning af, om årets medlemstal viser forskydninger ml. landboforeninger og familielandbrug, som giver anledning til at revidere bestyrelsens sammensætning. 
  • Det er ikke tilfældet i 2018, hvor de aktive fordeler sig med 89 pct. fra lbf. og 11 pct. fra familielandbruget.
  • Næste gang, der skal tages stilling til de 14 pladser, som potentielt kan omfordeles, er i 2022.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle