Fusk med pesticid-statistik

DEBAT

I tilknytning til Claus Hansens udmelding om fusk med pesticidundersøgelser, skal her tilføjes, at private brønd- og boringsejere i lighed med landbruget har været genstand for manipulerende statistik.

I forbindelse med en pesticidundersøgelse af 628 mindre vandforsyningsanlæg i fire amter i 2001 - 2004 deltog Dansk Brøndejerforening i arbejdsgrupper i GEUS og Miljøstyrelsen og kunne allerede den gang konstatere, at undersøgelsen ikke var repræsentativ for kvaliteten af vandet i de ca. 71.000 brønde og boringer.

Tilmeldingen blev foretaget efter annoncering, deltagelse i undersøgelsen var gratis, og prøven kunne gælde som lovpligtig ”forenklet kontrol” over for kommunen, hvilket medførte en overrepræsentation af anlæg, hvor ejeren havde mistanke om forurening.

Ved fremlæggelse af det endelige resultat i Miljøstyrelsen 25. april 2003 fremgik, at nogle anlæg med fund i den første prøve ikke viste fund i den efterfølgende kontrolprøve, mens der blev konstateret fund ved kontrolprøven i anlæg, hvor det ikke var tilfældet ved første undersøgelse.

De nye fund fra kontrolundersøgelsen blev lagt oven i resultaterne fra den første undersøgelse men uden at fratrække de anlæg, hvor der ved kontrolundersøgelsen intet var påvist!

At undersøgelsen var vildledende, afstedkom kun afvisende reaktion fra GEUS og Miljøstyrelsen. GEUS og miljøministeren bør nu forholde sig til sagen.

Emneord

pesticider

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle