Gavner et øjeblikkeligt 
EU-forbud mod medicinsk zink?

Det Europæiske Medicinagentur (EMA) anbefaler at forbyde brugen af medicinsk zink i svineproduktionen. Det betyder, at EU-Kommissionen efter al sandsynlighed indfører et forbud. EMA anbefaler, at forbudet indføres som en overgangsordning, men den procedure har ikke været afprøvet før, når humane eller veterinære medicinprodukter forbydes. I Danmark bruges zink til smågrise i stedet for antibiotika.

Zink kan gøre jorden ufrugtbar

Vi hilser anbefalingen om at forbyde brugen af medicinsk zink i svineproduktionen velkommen ud fra en betragtning om, at Danmarks natur er belastet – og nogle steder overbelastet – af zink.

Det bekymrer os stærkt, at der nogle steder er store mængder zink, fordi zink er et tungmetal, som kan gøre vores dyrkningsjord ufrugtbar, hvis vi ikke passer på. Derfor hilser vi det velkomment, at man forbyder brugen i svineproduktionen. Vi er klar over, at anvendelse af medicinsk zink bruges til at håndtere problemer i smågriseproduktionen, som man ellers ville bruge penicillin til, og at man gerne vil af med penicillinen, men ved at bruge medicinsk zink til at løse problemet skaber man et nyt problem.

Vi kan være lidt bekymrede for, om man har styr på den almindelige brug af zink i landbruget. Hvis man øger tilsætningen i foderet, fordi man ikke må bruge det medicinsk, så er man lige vidt. Det må ikke ske.

Derfor skal der være en effektiv kontrol, så vi ikke indirekte får skabt et nyt problem. Som vi umiddelbart ser det, er kontrollen ikke tilstrækkelig i dag.

Lisbet Ogstrup, landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Håber på en overgangsordning

Som branche har vi erkendt, at den udledning af zink, som sker i dag, ikke kan blive ved i årtier. Derfor er vi også enige i, at mængden af zink på vores marker skal reduceres. Naturen har ikke et akut problem, men det kan den få på længere sigt, og derfor skal vi også have fundet en anden teknologi at benytte os af.

Vi håber på en overgangsordning på nogle år, inden det totale forbud mod medicinsk zink træder i kraft. Forhåbentlig kan vi nå at finde ud af, hvordan vi kan fjerne zinken og samtidig bevare det meget lave antibiotikaforbrug, vi har i Danmark. Vi arbejder på forskellige løsninger og håber, at vi kan afskaffe brugen af medicinsk zink på en god måde, uden at det koster, hverken når det gælder smågrisenes sundhed eller landmandens bundlinje.

Lige her og nu har vi ikke nogen golden bullet. Derfor støtter vi også varmt den passus i teksten fra udvalget under Det Europæiske Medicinagentur (EMA), der anbefaler EU-Kommissionen at indføre forbudet efter en overgangsperiode. Det er der ikke præcedens for at gøre, når det handler om forbud mod humane eller veterinære medicinprodukter.

Poul Bækbo, chefkonsulent i Videncenter for Svineproduktion, Seges.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle