God afvanding nødvendig, for at drænene virker

»Vi må have kommunerne overbevist om, at vandløbene skal plejes,« konstaterede formand for Sjællandske Familielandbrug Peter Christensen ved foreningens generalforsamling denne uge.

Han fastslog, at randzoner, oversvømmelser, grødeskæring og dræn er ord, der fylder meget hos mange landmænd.

»Der er i alt drænet ca. 1,4 mio. hektar i Danmark. Det svarer til, at omkring halvdelen af landbrugsarealet er afvandet med rørdræn, der er gravet ned med 8 - 20 meters afstand,« sagde Peter Christensen og pegede på, at afvandingsmulighederne skal være i orden, for at drænene kan virke efter hensigten.

»Pasning af søer, åer og vandløb er derfor en nødvendighed. I dag er det vore kommuner, der står for denne vedligeholdelse. Aldrig før har det været så vigtigt som nu. Grødeskæring bør tage hensyn til miljøet men også til erhvervsinteresser,« sagde Peter Christensen.

»Bliver vandløbenes afvandingseffekt dårligere, vil det stoppe tusindvis af dræn, hvilket vil føre til forsumpning og ødelæggelse af mange landbrugsarealer samt bolig- og sommerhusområder,« påpegede formanden.

Peter Christensen appellerede til, at fødevarekontrollanterne i stedet for blot at »kontrollere« ville fungere som vejledere og igangsættere.

»Med den energi, de lægger for dagen, vil det virkelig rykke noget - med ideer til udvikling af bedriften og forslag til nye muligheder for spændende fødevarer og indtjening,« sagde Peter Christensen og nævnede Roskilde Dyrskue, Præstø Madmarked og matrixsamarbejder som eksempler på nye samarbejde med fælles afsætning som mål.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle