Grubning lige så godt som gødning

Demo-forsøg med etablering af efterafgrøder på sandjord viste, at efterafgrøderne efter grubning står lige så godt, som hvis man gøder efterafgrøderne i efteråret.

Da Jysk Landbrugsrådgivning i begyndelsen af august anlagde et demo-forsøg med efterafgrøder, var det for at få et overblik over, hvilken etableringsmetode der klarer sig bedst på sandjord.

Skal man grubbeså eller harve ved etableringen, eller kan man nøjes med blot at drysse frøene ud oven på jorden, lød spørgsmålet dengang. Forleden kunne resultaterne af de i alt syv forskellige etableringsmetoder studeres i forsøgsmarken syd for Give. Her kunne man også se, hvordan efterafgrøderne reagerede på at få tildelt handelsgødning. Sidst i august blev der nemlig spredt henholdsvis 30 og 60 kg kvælstof pr. hektar på tværs af forsøgene.

Kun demo-forsøg

»Det er helt tydeligt at se, at olieræddiken kvitterer for, at jorden bliver løsnet i dybden. Samtidig kan man også se, at etableringen har været bedst i de parceller, hvor frøene har været i direkte kontakt med jord,« fortalte Marie Uth, planteavlskonsulent, Jysk Landbrugsrådgivning.

Hun tilføjede, at etableringen ved alle såmetoderne var tilstrækkelig god til at leve op til lovkravene. Det tilskriver hun dog, at der en uge efter etableringen faldt nedbør. Det kom især de parceller, hvor frøene var strøet ud oven på jorden, til gode. Samtidig mente hun, at det er tankevækkende, at planterne der var etableret ved grubbesåning stod lige så godt, som de planter der havde fået 60 kg N sidst i august.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle