Grundvandsparker løser ikke fortidens synder

Af Søren Søndergaard, formand, Landbrug & Fødevarer

Endnu engang har vi de seneste uger set grundvandsdebatter baseret på følelser frem for faglighed.

Et eksempel er SF’s forslag sammen med flere andre parter om såkaldte ”grundvandsparker”. Lige nu har partiet plakater på togstationer med påstande om forurenet grundvand. Partiet hænger uberettiget landmænd ud. Det er politik på et meget, meget lavt niveau. En anden sag er Viborg Kommune, der vil sænke reaktionsgrænsen for nitrat i drikkevandet markant i forhold til andre kommuner.

Lad os komme ud af grøftegravningen. Lad os få en nuanceret debat og anerkende, at med de skrappe danske regler og det unikke danske godkendelssystem VAP er vi på sikker grund i 2021-brugen af plantebeskyttelsesmidler. Nutidens problemer skyldes fortidens synder, og de synder skal i øvrigt langt oftere findes via punktkildeforureninger som lossepladser og industrigrunde frem for landbrugets marker. De fortidige problemer vil fremtidige grundvandsparker ikke løse.

De godkendte pesticider udgør ikke en risiko for grundvandet og findes meget sjældent i grundvand og drikkevand. Det er simpelthen præmissen for, at midlerne er godkendt. Og vi skal videre endnu: Selv foreslår vi et forbedret VAP-system, så alle godkendte pesticider testes fysisk under danske forhold.

Generelt kan jeg undre mig over, hvorfor der ikke er flere grundvandsboringer i de større byer, når nu landdistrikterne angiveligt er så risikable at hente grundvand fra. Mon ikke det faktum viser, at lytter vi til fagligheden, så giver nutidens brug af plantebeskyttelsesmidler ingen udfordringer for det rene danske grundvand, vi alle vil beskytte og bevare.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle