Han kæmper mod brug af Roundup

Ib Borup Pedersen mener, at glyphosat skader grise, og at det bør forbydes. Hans egne søer og smågrise får kun non-gmo sojaskrå.

Gmo-soja bliver sprøjtet med Roundup og kort efter brugt som svinefoder. Det samme sker med dansk korn, der bliver nedvisnet før høst.

Begge dele har ifølge Ib Borup Pedersen en meget uheldig indflydelse på ikke bare svin, men også kvæg og i sidste ende mennesker, der spiser de behandlede varer.

»Statens Husdyrbrugsforsøg viste allerede for 25 år siden, at Roundup kunne skade dyr,« påpeger Ib Borup Pedersen.

I dag er der ifølge svineproducenten solid dokumentation fra lande som USA og Tyskland på glyphosats skadelige virkning.

»Men det uheldige - og utrolige er, at myndighederne ikke tager denne dokumentation alvorligt,« tordner han.

Den effekt, han så i sin egen besætning, da han brugte gmo-soja, var blandt andet deforme grise, reproduktionsproblemer og smågrisediarré.

Egne erfaringer

I de sidste tre år har han kun brugt non-gmo-soja i sin besætning. Det har givet mindre smågrisediarré, færre mavesår, ingen gaspustere og bedre appetit og mælkeydelse.

»Vi er steget 1,8 grise pr. årsso, siden vi skiftede til non-gmo-soja,« forklarer han.

For nylig løb han tør for non-gmo-soja og måtte bestille to ton gmo-soja.

»Min fodermester kom straks og fortalte om ædevægring hos søerne og om diarré hos smågrisene, skønt jeg ikke havde fortalt ham, at det var gmo-soja, der var i siloen,« fortæller han.

Anklager ikke kolleger

Han anklager ikke sine kolleger for at bruge Roundup eller for at købe gmo-soja. Han er derimod uforstående over for, at myndighederne og branchen ikke er mere opmærksom på de uheldige konsekvenser.

»Vi har aldrig fået sandhenden om skyggesiderne af de kemiske midler at vide. Vi har kun hørt om produktionsfordelene,« siger han.

Han bebrejder kemikaliebranchen, at den dækker over ubekvemme sandheder, men han mener heller ikke, at landbrugets egne organisationer er klar over problematikken.

Straksforbud

Kunne Ib Borup Pedersen bestemme, skulle man indføre et straksforbud i Danmark mod brug af Roundup før høst.

»Dernæst skulle vi udfase gmo-soja i vores foder,« siger han.

At der ikke længere er non-gmo-soja på markedet er en myte.

»Selvfølgelig kan det købes, og merprisen er 40-50 kr. pr. 100 kg, men så kan Danmark også profilere sig på at levere fødevarer, der ikke skader forbrugerne,« siger han.

Merprisen tjener sig ifølge Ib Borup Pedersen hurtigt ind i form af bedre sundhed i besætningen.

»Og så vil landmænd heller ikke have svært ved at stå ved de varer, de producerer,« påpeger han.

Ib Borup Pedersen kalder det en skandale, hvis erhverv og myndigheder fortsat sidder den dokumentation overhørig, der viser Roundup og glyphosats skadelige virkning.

»Aarhus Universitet siger også, at der er skader selv ved lave doser end de i dag tilladte,« siger han.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle