Landmænd venter frustreret på nye fosforregler

Hundredvis af landmænd kender endnu ikke de endelige regler om nyt loft over brug af fosfor.

Fra første august skal de sprede gødningen ud på et større areal, men de endelige regler er endnu ikke vedtaget. Sådan er virkeligheden for flere hundrede landmænd, der har husdyr og dyrker jorden på den femtedel af de danske marker, hvor der skal skrues ned for fosfortildelingen. Det er et problem, mener Lars Hvidtfeldt, viceformand for Landbrug & Fødevarer.

»Det er en meget frustrerende situation. Landmændene står over for et væsentligt, tidskrævende og ikke mindst økonomisk indgreb i deres produktion, som de tilmed kun har meget kort tid til at tilpasse sig«, siger han.

I december kom ministeriets forslag til, hvor de skærpede fosforlofter skal gælde. De skærpede fosforlofter betyder, at landmændene på arealerne kun må tilføre jorden 30 kg fosfor pr. hektar. På andre jorder må der tilføres mellem 30 og 43 kg fosfor pr. hektar.

Mangler 80 hektar

Hårdest ramt er fjerkræ og mink. Martin Hjort Jensen, formand for Erhvervsfjerkræsektionen i Landbrug & Fødevarer, mærker udfordringen på egen krop. Han skal – hvis udmeldingen fra december holder – øge sit udbringningsareal fra 200 til 280 hektar.

»For det første er vi ikke enige i, at det faglige grundlag er korrekt, og at normtallene er rigtige. For det andet er det meget svært at forholde sig til ændringerne både for landmænd og konsulenter, så længe der ikke foreligger en egentlig bekendtgørelse«, siger han.

Han hæfter sig ved, at ministeren i december også lovede at se på udfordringerne med erhvervet. Det har han ikke mærket noget til.

»Jeg er bange for, at det er blevet en syltesag. Jeg synes ikke, de har håndteret det rigtigt«, siger han.

Miljøvurdering

Ifølge Hans Peter Olsen, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriet, er det ikke en syltesag.

»Vi har været i dialog med Seges og landboforeninger i forhold til at gøre det lettere at få kontakt mellem folk, der skal af med gylle, og planteavlere, der kan bruge den. Vi vil gerne have praktiske løsninger, så det bliver så let som muligt. Den nye husdyrregulering, der trådte i kraft i august sidste år, har i øvrigt også gjort det lettere at lave aftaler«, siger han.

Han peger på, at ministeriet er i gang med en miljøvurdering af bekendtgørelsen. Det er årsagen til, at bekendtgørelsen endnu ikke er sendt i høring.

»Vi er opmærksomme på, at det er væsentligt for landmænd at kunne planlægge deres udbringningsarealer. Derfor lagde vi kortet ud i december«, siger han.

Ligger det kort så fast, at man kan disponere efter det, eller kan der ske ændringer?

»Kortet, som blev offentliggjort i december, afspejler vores forventning om, hvilke oplande der skal omfattes. Afhængigt af de faglige input ved høringen kan det ikke afvises, at der vil kunne komme justeringer«, siger han.

Faktaboks

Fosforlofter

  • 417 oplande til søer omfattet af vandområdeplanerne forventes omfattet af krav om skærpede fosforlofter fra 1. august 2018
  • Arealet, der rammes, svarer til 22 procent af landbrugsarealet
  • Fosforlofterne er en konsekvens af, at Landbrugspakken giver mulighed for at bruge mere husdyrgødning, der også indeholder også fosfor 
  • Husdyrgødningsbekendtgørelsen og den tilhørende miljøvurdering forventes sendt i offentlig høring medio marts

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle