Mindre spild - ikke mindre vækst

Nye tal fra EU viser, at det nuværende madspild i EU topper 89 mio. ton årligt og svarer til ca. 179 kg per indbygger i gennemsnit. Allerede i 2020 bliver det til 126 mio. ton svarende til en stigning på 40 procent. Heldigvis har Europa-Parlamentet i januar vedtaget en resolution mod madspild, som forpligter EU til at halvere madspildet i 2025. Stop Spild Af Mad har medvirket til processen forud for resolutionen, og vi er spændte på at opleve EU løfte opgaven.

Mindre madspild er ikke ensbetydende med mindre vækst. Men væksten skal være mere grøn, hvis det står til fødevareminister Mette Gjerskov, som jeg holdt møde med i begyndelsen af januar. De årlige 16 mia. kr., som Danmarks madspild udgør, kan formindskes, hvis alle aktører i branchen gør en indsats. Det handler om at tænke i Lean baner, så vi optimerer hele værdikæden og derved minimerer spildet.

En detailkæde kan f.eks. overveje den engelske detailkæde Tescos model og sælge fødevarer, som er ved at nærme sig udløbsdatoen, til nedsatte priser placeret på bestemte steder i supermarkedet. Dette vil både spare renovationsomkostninger, give butikken øget indtjening samt være økonomisk fordelagtigt for kunderne, som skal bruge og spise maden samme dag.

Minimering af spild kan på verdensplan bliver en af fremtidens afgørende faktorer. Overforbrug var en af de store temaer på den tyske regerings konference "3rd Bonn Conference on International Development Policy 2012" - en optakt til FN's Rio+20 konferencen - som jeg talte på for nylig. Fremtidens udfordringer ligger ikke i Vestens overforbrug alene, men i BRIC-landenes stigende forbrug som følger i Vestens fodspor. Den nye FN-rapport viser, at hvis tendensen fortsætter, får jordens befolkning blot om 20 år brug for mindst 50 procent mere mad, 45 procent mere energi og 30 procent mere vand.

Derfor bør industrien allerede i dag begynde at omstille sig til grønne løsninger. Det ovennævnte dystre fremtidsbillede kan ændres til det bedre bl.a. ved brug af ny teknologi, bedre infrastruktur, optimering af hele værdikæden og minimering af spild. I dag udsmides der eksempelvis mad i verden, som ellers kunne havde brødfødt tre mia. mennesker. Opgaven skal løftes fra alle sider - og ikke mindst fra forbrugernes side. Derfor har Stop Spild Af Mad indledt et samarbejde med Forbrugerrådet og Landbrug & Fødevarer om en omfattende national kampagne mod madspild i 2012, som bliver rettet mod forbrugere.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle