NaturErhvervstyrelsen: Vi kan ikke gøre forskel

Indberetningsfristen for efterafgrøder fastholdes bl.a. af hensyn til de landmænd, der allerede har rettet ind efter afslag, skriver NaturErhvervstyrelsen.

NaturErhvervstyrelsen begrunder afslaget med at genåbne fristen for indberetning af efterafgrøder med to ting:

Dels ville en genåbning forfordele de landmænd, som »har undladt at fastholde deres efterafgrøder«, fordi de allerede har fået besked om, at indberetningsfristen 2. september 2013 ikke kan fraviges.

Dels henviser styrelsen til, at der potentielt kan være 14.000 landmænd, som ikke har indberettet efterafgrøder.

»En del af disse har benyttet sig af alternativer til efterafgrøder eller vil foretage reduktion i kvælstofkvoten.«

NaturErhvervstyrelsen kommenterer ikke på, at de fire måneder, som styrelsen har brugt på at overveje afslaget, betyder, at der så at sige bliver tale om et selvopfyldende profeti, mener planteformand Torben Hansen.

hac

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle