Ny fortolkning af regler udfordrer naturpleje

Naturpleje med kødkvæg bliver mere bøvlet efter krav om, at også hårdføre racer skal have læskure.

En præcisering af reglerne om kødkvæg, der går ude om vinteren, skaber nu udfordringer for en række kødkvægproducenter. Flere økologer har nemlig oplevet, at økologikontrollen ikke accepterer, at racer som Hereford, Aberdeen Angus, Galloway og Skotsk Højlandskvæg går ude om vinteren uden et læskur, selv om det har været accepteret de samme steder i en årrække. På sigt risikerer de bøder for brud på dyreværnsloven, hvis de ikke opfører læskure.

Loven er ikke ændret - dyrene kan principielt gå ude, hvis de har læ og tørt leje - men landmændene oplever, at økologikontrollen tolker reglerne anderledes nu.

Udfordring for naturpleje

Den nye skærpelse kan ifølge landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Videncenter for Landbrugs kødkvægteam, blive en udfordring for plejen af naturarealer. Det betyder nemlig, at en del landmænd kan være tvunget til at bygge nye læskure, og nogle vil måske vælge at droppe dyreholdet, fordi det er dyrt, og fordi det ikke alle steder er muligt at bygge læskure.

»Vi er i dialog med Fødevarestyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen om udfordringerne,« siger Jørgen Skov Nielsen.

Han peger på, at udtrykket læskur ikke lyder af meget, og at der i realiteten også snarere er tale om »haller«, hvis der skal være plads til 50 dyr, hvilket er mere voldsomt byggeri.

»Og det kan de jo ikke få lov at opføre på naturarealer,« tilføjer han og peger på, at de nye regler giver landmænd grå hår i hovedet.

Økologikontrollen

Jørgen Skov Nielsen oplever, at det især er økologikontrollen, der påtaler manglende læskure, mens velfærdskontrollen ikke gør, og Videncentret og Landbrug & Fødevarer er i færd med at finde ud af, hvad baggrunden er.

»Det ville være rart for os, hvis de tacklede det på samme måde,« siger han.

Ens regler

Videncentret prøver også at få afklaret, om den nye tolkning af reglerne er baseret på viden, og hvad der i det hele taget er baggrunden.

»Der er meget stor forskel på kødkvægracer, og skotsk højlandskvæg kan klare sig lige så godt i den danske vinter som i den skotske, hvor de oprindeligt levede under barske vilkår,« siger han og peger på, at dialogen med myndighederne i øvrigt er god.

Seneste videoer

Se alle

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle