Point til de otte IPM-principper

Forebyg problemer ved at vælge et sundt sædskifte, sunde sorter og god dyrkningsteknik

Kend skadevolderne og søg råd hos rådgivere

Brug varslinger, prognoser og skadetærskler

Vælg ikke-kemiske metoder, når de er effektive og rentable

Vælg de bedste og mest skånsomme pesticider

Tilpas doseringen efter problemet

Undgå udvikling af resistens hos ukrudt og skadevolder ved at vælge midlerne med omhu

Evaluer og vurdér om sprøjtningerne har virket tilfredsstillende

I alt 100 point muligt

For hvert af de otte IPM-principper er der en række helt konkrete spørgsmål til praksis. De tiltag, der mest effektivt mindsker behovet for plantebeskyttelsesmidler, giver flest point. Dyrkningsmetoder, der fremmer ukrudt og skadevoldere, giver ikke point.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle