Roer kan udfodres til 59 øre pr. FE

Moderne roesorter har op til 24,5 procent tørstof, så husk at få lavet analyser, inden foderplanen lægges.

Frøfirmaet KWS havde forud for det, arrangøren LandboNord kaldte en roedag i Jyllands største roedistrikt, lavet beregninger på økonomien i at fodre med roer på baggrund af udbytter og omkostninger hos en konkret kunde.

Ved et udbytteniveau på 18.000 FE/ha og 22 procent tørstof pr. FE er prisen 59 øre pr. FE, når den ligger i kulen.

Samensileret med majs, græs eller roepiller stiger prisen ved dette udbytteniveau til 82 øre pr. FE for roedelen af den samensilerede stak.

Sortsdemonstrationen hos mælkeproducenten Poul Henrik Jensen ved Hørby viste i øvrigt et særdeles stærkt udbud af moderne, glatte og energirige sorter med op til 24 procent tørstof.

Derfor var anbefalingen fra den erfarne LandboNord-kvægrådgiver Knud R. Jensen altid at få lavet en foderanalyse af roerne for at undgå fodringsfejl ved op til seks-syv FE roer i rationen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle