Rug er overset som svinefoder

Rug slår ofte hvede og byg på de lettere jorder, men har hidtil ikke været meget anvendt i svinefoderet.

Man skal nogle år tilbage for at finde danske fodringsforsøg med rug. Den gang viste et forsøg, hvor al hvede til slagtesvin blev erstattet med rug, at den daglige tilvækst faldt med omkring 50 gram, og at foderforbruget steg godt 0,1 foderenhed pr. kg tilvækst.

"Med den nye beregning af foderenheder er rug imidlertid blevet opvurderet til 110 foderenheder pr. 100 kg," fortæller projektleder Steffen Hansen, Videncenter for Svineproduktion.

Skulle tallene derfor genberegnes med de nye foderenheds-værdier, ville foderforbruget kun stige 0,04 foderenheder pr. kg tilvækst.

Den lavere tilvækst på forsøgsfoderet skyldes sandsynligvis, at foder med højt indhold af rug ikke smager helt så godt som et rent hvedebaseret foder. Det resulterede til gengæld i en lidt højere kødprocent hos slagtesvinene på rugfoderet.

"Måske kunne slagtesvineproducenter med ad libitum-fodring netop udnytte denne effekt i den sidste del af vækstperioden," foreslog svineproduktionskonsulent Hans Jørgen Rasmussen, Agrovi, efterfølgende på fodringsseminaret.

Han henviser til, at et højt indhold af rug på den måde kunne lægge en dæmper på ædelysten og dermed hæve kødprocenten og reducere foderforbruget.

Foderenheder pr. hektar

På lette jorder uden mulighed for vanding vil rug ofte være et bedre valg end vinterbyg eller vinterhvede, fordi udbytterne er højere og dyrkningsomkostningerne lavere.

"Derfor kan man hente billigere foderenheder fra rug end fra hvede," mener Steffen Hansen.

Fremkomsten af nye sorter har samtidig reduceret problemet med meldrøjer markant i forhold til tidligere, og desuden tilsættes de fleste foderblandinger i dag enzymet xylanase.

Steffen Hansen vurderer, at xylanase i dag betyder, at problemet med faldende foderoptagelse hos slagtesvin, der fodres med store mængder rug, ikke vil være så udtalt som tidligere. Han ser derfor ingen hindring i at bruge moderate mængder rug i svinefoderet.

"Prisen på svinefoderet vil kunne falde mellem to og fire øre pr. foderenhed, hvis man udnytter rug i større udstrækning end i dag," konkluderer Steffen Hansen.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle