De store mængder nedbør har gjort det svært at få tilsået markerne. Rugsåning er kommet langt, fordi det bliver udsået på de lettere jorde, hvor der har været fint såbed til trods for megen nedbør.

I Nordjylland er der kommet rigtig meget vand. »For 14 dagen siden var det vådt, men nu er der kommet 150 mm vand mere,« fortæller Christian Søndergaard Christensen, planteavlskonsulent hos Landbonord Jylland. Håbet om rettighedseffekten af at få sået rugen tidligt og opnå de gode udbytter, er indtruffet i Jylland. »Rugen er blevet opprioriteret frem for hveden, når det har været muligt at så,« siger Christian Søndergaard Christensen.

Vinterbyggen skal sås nu

Såning af vinterbyg i år har været sinket af en sen høst mange steder. »Vi vurderer, at det er såningen af vinterbyggen som bliver prioriteret nu, da den helst skal være i jorden inden 25. september,« siger Ulla Plauborg, planteavlskonsulent, LMO Viborg. Men det våde føre holder såmaskinerne i laden. »Det regnfulde vejr betyder våde marker som vanskeliggør en optimal etablering af vintersæden,« fortsætter Ulla Plauborg.

Det overvejes også, om vinterbyggen skal droppes grundet udsigt til sen såning. »Hvis regnen fortsætter, vil nogle vælge at lade vinterbyggen blive i sækken,« siger Finn Olsen, chefkonsulent, Sønderjysk Landbrugforening.

Faktaboks

Såning 2015

  • Der er sået 40 pct. af hveden
  • Der er sået 56 pct. af rugen 
  • Der er sået 60 pct af byggen

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle