Søer æder uanset tendens til mavesår

Netop afsluttet VSP-forsøg viser overraskende, at diegivende søer med lav foderoptagelse har samme frekvens af mavesår som søer med høj foderoptagelse.

Før VSP-projektleder Thomas Bruun satte det netop afsluttede forsøg om søers mavesår i gang, havde han ventet at finde en sammenhæng mellem søernes daglige foderoptagelse i diegivningsperioden og søernes mavesårsindeks ved slagtning efter fravænning.

»Modsat det forventede så kunne vi ikke påvise nogen sammenhæng mellem foderoptagelse i diegivningsperioden og mavesårsindeks,« siger Thomas Bruun.

En anden hypotese var, at søer der pludselig faldt mere end 30 procent i daglig foderoptagelse fra den ene dag til den anden, også havde en højere frekvens af mavesår.

»Her fandt vi heller ingen sammenhæng, så den hypotese fik vi heller ikke bekræftet,« siger han.

Tre besætninger

Der var tre besætninger med i forsøget, men billedet var i store træk det samme i alle tre besætninger.

»Vores konklusion er derfor, at søernes foderoptagelse i dieperioden ikke kan sige noget om søernes mavesundhed. Vi kan heller ikke sige, at et pludseligt fald fra den ene dag til den anden er karakteristisk for søer med mavesår,« fastslår Thomas Bruun.

Han er selv overrasket over, at en so tilsyneladende æder lige godt uafhængigt af soens mavesårsindeksår.

»Vi ved med andre ord ikke, om en so med indeks tre eller fire nødvendigvis producerer bedre end en so med indeks seks eller syv idet foderoptagelsen ikke er påvirket,« lyder det fra Thomas Bruun.

Fortsat indsats

Han understreger, at VSPs indsats for at forbedre mavesundheden kører videre. Det kan blive nødvendigt at se i retning af om en lidt højere andel af groft formalet foder

(over to mm) i forhold til anbefalingerne kan forbedre mavesundheden.

»Vi ved, at grovere formalingsgrad reducerer forekomsten af mavesår. Vi vil også se på effekten af udfodringshyppighed, da vi har resultater der indikerer, at udfodringshyppighed kan have betydning for mavesundheden,« siger han.

Brug af grovfoder til søer kan være en anden vej at gå.

»Flere besætninger er glade for at bruge majsensilage, og det vil være spændende at følge mavesundheden der,« bemærker Thomas Bruun.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle