Stigning i kreaturslagtninger i 1. kvartal 2018

Af markedsanalytiker Christie Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

Kreaturslagtningerne i årets første kvartal er 1,4 pct. højere end samme kvartal sidste år. I alt er der slagtet 110.866 kvæg på de eksportautoriserede virksomheder med klassificering. Tyrekalve og ungtyre udgør den største andel med i alt 48.450 stk. svarende til 44 pct. af det samlede antal. Denne kategori oplever som den eneste kategori et fald i antallet af slagtede dyr sammenlignet med 1. kvartal sidste år. Et fald på 4 pct.

De mindste kategorier med en andel på 1 pct. er stude og tyre over 2 år. Her er der slagtet hhv. 936 og 609 stk. Antallet af slagtede stude er samtidig den kategori, som er steget mest, nemlig med 20 pct., mens antallet af slagtede tyre over 2 år er steget med 2 pct. Ser vi på køer og kvier, er antallet af slagtninger steget hhv. 5 og 7 pct. og løber således op i 44.933 og 15.938 stk.

Set i lyset af, at sidste års antal kreaturslagtninger på de eksportautoriserede virksomheder med klassificering var 5 pct. lavere end året før, er det ikke overraskende, at der ses en stigning i dette års slagtninger. Samtidig har mælkeprisen i 2018 været vigende, hvilket bevirker, at der ses en lille stigning i antal slagtede dyr. Det forventes at årets kvægslagtninger vil stabilisere sig set i lyset af de foregående år, hvor der har været relative store udsving i slagtningerne.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle