Store regionale forskelle på udbyttetab

Landmænds egne registreringer i CropManager viser store regionale forskelle i udbyttetab.

Tørken har kostet store udbyttetab, men tabene varierer meget mellem forskellige regioner i landet. Det viser de registreringer, som landmænd har lavet i CropManager på nettet.

»CropManager er et modul til registrering og sammenligning af udbytter og kan give den enkelte landmand et godt overblik over, hvordan udbytterne på ejendommen har været sammenlignet med andre landmænd i samme område eller i andre områder af landet«, siger Lars Bonde Eriksen.

Han tilføjer, at de registrerede udbytter fra årets høst sammenlignes med gennemsnitsudbytterne fra 2013-2017, dog med den tilføjelse, at kvælstof-kvoten i 2017 blev ændret, så afgrøderne må gødes med mere kvælstof, end de måtte i de foregående år, og at det bør resultere i et højere udbytte.

Store udbyttetab

»Der er flest registreringer fra udbytter i vårbyg. De viser, at udbyttetabet i vårbyg som gennemsnit for hele landet har været 27 pct. sammenlignet med gennemsnittet for vårbyg-udbytterne i 2013-2017«, siger Lars Bonde Eriksen.

Han tilføjer, at udbyttetabet i vinterbyg er 25 pct. lavere i 2018 sammenlignet med årerne 2013–2017. I vinterhvede er udbyttetabet 20 pct., mens det i vinterraps er 13 pct.

»De begrænsede udbyttetab i vinterraps skyldes afgrødens tidlige modning, der sammen med rapsens dybe rodnet gør, at den bedre har kunnet modstå tørken under blomstring og frøfyldning«, siger Lars Bonde Eriksen.

Han mener samtidig, at det lidt lavere udbyttetab i vinterhvede sammenlignet med vårbyg, skyldes hvedens lange vækstperiode, der betyder, at planterne har et dybtgående og veludviklet rodsystem allerede tidligt i foråret, hvor vårbyggen lige er sået.

På trods af en stor udbredelse af sandjord i Midt- og Vestjylland er det her, nogle af de mindste udbyttetab er registreret. Det skyldes formentligt, at der er vandet på mange bedrifter i denne del af landet.

Lars Bonde Eriksen opfordrer til, at så mange landmænd som muligt registrerer så mange udbytter som muligt, gerne på markniveau. Det giver et mere repræsentativt datasæt at vurdere årets udbytter, ligesom det giver bedre muligheder for, at man som landmand kan benchmarke egne udbytter mod det gennemsnitlige udbytte i lokalområdet.

I øjeblikket er det kun muligt at sammenligne på landsdelsniveau på grund af den begrænsede mængde udbyttedata i CropManager.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle