Danmark har nu Europas laveste produktionsomkostninger
Efter nogle magre år er økonomien i dansk svineproduktion i bedre form end længe. Høj notering, høj effektivitet og faldende foderpriserne spiller positivt ind. Dog drypper truslen om afrikansk svine-pest og et nyligt udbrud af prrs via sæd malurt i bægeret forud for års-mødet.

Danmark har nu de laveste produktionsomkostninger i Europa. Hvorfor falder slagtesvineproduktionen så fortsat?

Erik Larsen Det er skuffende, at afregningsprisen ikke har været bedre de senere år. Derfor ser vi stadig en stigende eksport af smågrise. Jeg fornemmer dog, at man med nye, effektive staldanlæg og godt mana-gement kan lave en fornuftig forretning med slagtesvin i Danmark. Seges har faktisk satset meget på at forbedre effektiviteten hos slagtesvineproducenterne. Det synes jeg, vi har haft held med. Når det er sagt, står vi stadig med den udfordring, at 40 procent af stipladserne til slagtesvin skal renoveres i løbet af få år. Vi risikererat miste mange af disse stipladser, hvis ikke økonomien er god i de kommende år.

Er det et sygdomstegn, at man stort set kun bygger slagtesvinestalde med tilskud?

Ja, men hvis svinebranchen ikke søger moderniseringsstøttemidlerne, går de videre til andre brancher eller bliver inddraget. Jeg glæder mig også over, at vi gennem Letstald-projektet viser, at stipladsprisen kan sænkes og komme ned omkring 2.500 kr. Vi må nok erkende, at vi i lang tid har bygget for dyrt i forhold afkastet.

Kan der ligge en økonomisk gevinst i vertikal integration?

Vi har lavet en udredning, der viser, at der kan være muligheder i integrator-modellen: Jeg tror, at det særligt bliver yngre svineproducenter, der vil se i den retning. Vi vil ikke som organisation komme med et udspil omkring vertikal integration. Det vil være noget, den enkelte svineproducent skal tage stilling til.

Hvilke aktiviteter hos Seges Svineproduktion bidrager i særlig grad til indtjeningen?

Det er svært at fremhæve et område frem for et andet, men det er svært at komme uden om avlsfremgangen hos DanBred som noget ret enestående. Vi har i bestyrelsen lagt mere vægt på foderforbrug hos slagtesvin, og nu ser vi, at det rykker og medvirker til, at vi nu har de laveste produktionsomkostninger i Europa. Samtidig har vi også udfordringer med at håndtere de mange fødte grise, og her er der behov for forbedringer.

Skal den lokale rådgivning og Seges smelte mere sammen?

Jeg ser gerne et tættere samarbejde mellem Seges og den lokale rådgivning og også mellem de lokale rådgivninger, så man sikrer sig, at alle fagområder bliver dækket godt. Jeg fornemmer, at der er forskel på, hvordan ny viden bliver implementeret lokalt, og det er ikke hensigtsmæssigt. Man kan også forestille sig områder, som Seges mest effektivt kan rulle ud over hele landet alene, hvis det for eksempel drejer sig om et lille rådgivningsområde.

Slår rådgivningen godt nok igennem?

Jeg kan godt være bekymret for, om den nye viden, Seges producerer, kommer i brug i tilstrækkeligt omfang og tilstrækkeligt hurtigt. Omvendt er vi jo som selvstændige svineproducenter selv ansvarlige for at implementere ny viden. Jeg tror, at vi kan vinde, hvis vi bliver mere åbne og mere villige til at benchmarke os med hinanden. Selv om det nogle steder kniber med at implementere ny viden hurtigt, er det ikke ensbetydende med, at vi skal skrue ned for udviklingstempoet. Fortsat fremgang i effektivitet er berettigelsen for Seges Svineproduktion.

Er du bekymret for tilgangen til erhvervet?

Ja, og jeg er særlig bekymret, fordi interessen for svineproduktion på landbrugsskolerne er alt for lav. Vi skal synliggøre de udviklings- og karrieremuligheder, der er i vores branche. Samtidig har vi en stor opgave i at blive bedre ledere. Vi skal også passe på, at vi ikke efterlader unge mennesker med det indtryk, at man ikke kan tjene penge i vores erhverv. Der er faktisk mange, der har tjent og fortsat tjener gode penge. Jeg tror, at interessen for vores erhverv bliver større, når vi kan fremvise eksempler på, at man kan tjene penge.

Faktaboks

Erik Larsen:

  • Formand for Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion, siden 2014.
  • 60 år.
  • 530 søer med fuld slagtesvineproduktion i interessentskab med sin søn Søren Larsen.
  • Driver 750 ha.
  • Syv ansatte.

Kommentarer

Sponsoreret indhold

Sponsoreret indhold er artikler produceret af den annoncør, der er angivet i toppen af artiklen. Sponsoreret indhold er betalt af den angivne annoncør og er derfor ikke redaktionelt indhold. Hos LandbrugsAvisen følger vi de gældende retningslinjer for sponsoreret indhold fra Danske Medier, markedsføringsloven og presseetiske regler.

Seneste videoer

Se alle