Tænk langsigtet: Brug glyphosat med måde før høst

Af Torben Hansen, formand for L&F, Planteproduktion og Troels Toft, Sektordirektør, Planter i Seges

Glyphosat får en del opmærksomhed i offentligheden. Den opmærksomhed skal det også have fra os landmænd, som, på basis af vores faglige viden og uddannelse anvender midlet.

Glyphosat er det bedst egnede middel til en lang række opgaver, da det har en lav miljøbelastning. Miljøstyrelsen udgav i efteråret 2014 en redegørelse, der konkluderer, at der ikke er sundheds- eller miljømæssig risiko ved anvendelsen af midlet før høst og heller ingen risiko for udvaskning til grundvand.

Alligevel er det helt centralt, at vi, før vi kører i marken, alle stiller os selv følgende spørgsmål en ekstra gang:

”Er der nu behov for at behandle hele marken? Kan det gøres med plet-sprøjtning, eller kan jeg helt undvære?”

Det er både fagligt og økonomisk klogt – altså godt landmandskab.

Seges vurderer f.eks., at der er mulighed for at skære ned i forbruget af glyphosat ved følgende anvendelser:

  • Nedvisning af vinterraps. De nye sorter er forædlet til, at skulperne ikke springer op. Rapsen kan derfor tåle at stå på roden eller ligge på skår uden frøspild. Ved at undlade nedvisning med glyphosat inden afgrøden er helt moden, udnyttes endvidere hele rapsens potentiale for at fylde frøene. Alt for mange rapsmarker er nedvisnet for tidligt, så skulper og frø tvangsmodnes med for lavt udbytte til følge.
  • Nedvisning af foderkorn, hvor formålet alene er høsthjælp. Vurderes høsthjælp vigtigt, kan forbruget mindskes ved nøje at vurdere behovet i forhold til høstens tidlighed. I år med tidlig høst vil der alt andet lige være flere gode høsttimer til rådighed.
  • Glyphosat i stub før pløjning. Et godt pløjearbejde med korrekt indstillede forplove vil kunne forhindre genvækst af græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Men især græstuer i sammenpløjninger vil gro videre. Sprøjtning i den ydre omgang vil derfor ofte være tilstrækkelig.

Fra faglig side kipper vi med flaget for de kolleger, som f.eks. dyrker fremavlskorn eller konsumkorn. De formår, på trods af krav om ikke at anvende glyphosat før høst, at holde markerne rene og skabe gode resultater.

Der er ingen tvivl om, at vi på sigt vil kunne udnytte dronefotos og anden teknologi til at målrette anvendelsen endnu mere, og dermed får de ønskede resultater på markerne trods mindre anvendelse. Men vi opfordrer allerede nu alle til at tænke langsigtet, udvise stærk faglighed og kun bruger glyphosat, i de mængder, og til de opgaver der fagligt giver mening.

Når det er sagt, så er danske landmænd allerede dygtige til at anvende midlet fornuftigt. Mange steder i verden har man set, at der er problemer med resistens, fordi man har brugt glyphosat forkert og for hyppigt, mens vi her i Danmark endnu ikke har set problemer af den art.

Glyphosat er et helt særligt effektivt ukrudtsmiddel med en god miljøprofil, som vi gerne vil kunne beholde. Det kræver, at vi alle bliver ved med kun at bruge midlet, hvor det er nødvendigt.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle