Tilskudsfodring giver lav N-tilførsel

Tilførslen af kvælstof er minimal ved tilskudsfodring af kalve på naturarealer. Det konkluderer teamleder for Kødproduktion ved VFL, Kvæg, Per Spleth på baggrund af en beregning udført af AgroTech, som er tilgængelig på landbrugsinfo.dk.

Beregningen viser, at hvis kalven tilskudsfodres med 2,5 kg byg om dagen i 91 dage, vil nettotilførslen af kvælstof til arealet begrænse sig til 1,2 kg N pr. hektar. Tilskudsfodring af kalve er ellers forbudt, hvis kalvene afgræsser arealer, hvor der er søgt miljøtilsagn, fordi tilskudsfodring tilfører kvælstof til arealerne.

Per Spleth mener dog, at beregningen viser, at der er tale om en lille påvirkning af N-balancen på arealet, og at tilskudsfodring i flere sammenhænge er nødvendig, hvis der skal produceres kød ved naturgræsning.

Vælg en proteinfattig blanding

Kalve, som lukkes ud på omdriftsarealer sammen med deres mødre, må dog gerne tilskudsfodres i et kalveskjul.

Per Spleth anbefaler, at man tilskudsfodrer med valset byg eller kalveblanding med 13 procent protein. Blandinger med et højere proteinindhold er ikke nødvendige, da kalvene også får protein gennem mælk og græs.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle