Uanstændig behandling af landmænd

Fødevareminister Mette Gjerskov har gentagne gange garanteret landmændene kompensation for, at de ikke længere må dyrke 50.000 hektar landbrugsjord på grund af de 10 m brede randzoner langs 25.000 km vandløb.

Nu er ministerens garantier faldet til jorden med et brag, fordi vandplanerne skal ud i endnu en høring og tidligst kan vedtages i foråret 2014. Dermed kolliderer regeringens løfter med de gældende EU-regler. Jeg vil kalde det en skandaløs behandling af de landmænd, der må opleve indgreb i deres private ejendomsret uden af blive kompenseret af samfundet.

Jeg vil kalde det en skandaløs behandling af de landmænd, der må opleve indgreb i deres private ejendomsret uden af blive kompenseret af samfundet

Med hensyn til vandplanerne, så er det stærkt kritisabelt, at regeringen vælter ansvaret for at konsekvensvurdere planerne over på kommunerne med deraf følgende uensartet praksis landet over. Desuden er det en ren tilståelsessag, idet regeringen derved erkender, at den overhovedet ikke aner, hvad konsekvenserne af vandplanerne bliver. Herunder med hensyn til oversvømmelser, dræning og de reelle økonomiske tab.

I kølvandet på, at Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012 kendte vandplanerne for ugyldige, er det ufatteligt, at regeringen nu fremturer med at sende nye vandplaner i høring uden at tage hensyn til den nye viden, der er kommet frem i de seneste par år. Konklusion: Regeringen praktiserer en uanstændig behandling af et erhverv, der dagligt sikrer titusinder af arbejdspladser samt enorme eksportindtægter.

Forsiden lige nu

Seneste videoer

Se alle