Bankernes landbrugstab voksede med 1,3 mia. kr.

Bankernes tab på landbrug er øget dramatisk i 2016. Mange nødlidende landbrugsbedrifter er kørt så uhjælpeligt fast i krisen, at bankerne har valgt at realisere tabene.

Bankernes tab på de danske landmænd steg i 2016 med næsten 60 pct. til 3,5 mia. kr., skriver Finans.

Det er en stigning på 1,3 mia. kr. på et år, og dermed har bankerne i alt tabt 12,2 mia. kr. på dansk landbrug, siden landbrugskrisen begyndte i 2009.

Det viser Finanstilsynets nye opgørelser over udviklingen i bankernes økonomi i 2016.

Den eksplosive stigning i landbrugstabene skyldes, at erhvervet i 2014-2016 blev ramt af en ny lavkonjunktur, som forværrede problemerne på mange gårde, der i forvejen var kriseramte.

»Mange af disse bedrifter har efterhånden været i krise gennem en længere årrække, og man har forgæves forsøgt at løse problemerne med forskellige tiltag. Lavkonjunkturen i 2014-2016 gjorde det nødvendigt for bankerne at tilføre de nødlidende bedrifter endnu mere likviditet. På en del bedrifter har bankerne sagt stop og har valgt at realisere tabene,« siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på landbrugets rådgivningscenter, Seges.

Økologer: Afrikansk svinepest vil være katastrofe 15. december · 14:13

I de fleste tilfælde, hvor bankerne har realiseret tab, er de kriseramte gårde efterfølgende solgt videre til andre landmænd. De kan drive gårdene videre med en lavere gæld og får dermed bedre muligheder for at opbygge en sund økonomi.

»Der har i 2016 i banksektoren generelt været et større antal lukninger og restruktureringer i landbruget, hvor et stigende antal bedrifter er blevet lukket, fordi de ikke har kunnet klare sig. Den proces har vi også deltaget i,« siger Henrik Hoffmann, kreditchef i Danske Bank til Finans.

Sydbank tog sidste år et tab på landbruget på 760 mio. kr. og er dermed den bank, der skruede mest op for landbrugstabene. Ud over at afvikle ikke-levedygtige landbrug brugte banken en halv mia. kr. på at hjælpe effektive, men dybt forgældede landmænd ved at konvertere en del af deres gæld til ansvarlig kapital.

»Vi gjorde det for at fjerne noget af gælden og give landmændene et incitament til at arbejde videre. Reglerne siger, at vi skal bogføre de ansvarlige lån som tab, hvor vi før blot skulle bogføre beløbet som en nedskrivning. Så modellen fremrykkede vores tab. Men man er nødt til at lave nogle løsninger for at rydde op i landbrugssektoren,« siger Bjarne Larsen, bankdirektør i Sydbank.

Tip os

Kommentarer

Nyhedsbrev

Forsiden lige nu